Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 16.12.2011 - Oppdatert: 20.12.2011
Nansen utenfor Casablanca

Ny nordlig rekord for Nansen

Mens vitenskapsmannen og politikeren Fridtjof Nansen hylles for sine bragder i nord, opererer forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen vanligvis i mer sydlige farvann utenfor Afrika. Siden båten gikk fra Bergen i romjulen 1993 (i første omgang til Namibia), har den imidlertid ikke vært så langt mot nord som den er nettopp i disse dager.

Publisert: 15.12.2011
Lakselus paa fisk

Mye lakselus i 2011

I enkelte områder med mye oppdrett har infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk forverret seg i år sammenlignet med i fjor. Særlig sjøørreten er hardt rammet, og i enkelte områder med mye oppdrett ble også laksesmolten utsatt for mye lus. Lyspunktene er at det i noen områder er funnet mindre lus i år enn i fjor, og laksesmolten kom seg sannsynligvis ut av mange fjorder før infeksjonspresset økte.

Publisert: 09.12.2011 - Oppdatert: 15.12.2011
Turistfiske

Vil ha obligatorisk fiskekort for sjøfiske

Havforskingsinstituttet foreslår å innføra eit obligatorisk lisenssystem for alt fritidsfiskeri. Slik registrering er heilt naudsynt for få oversikt over det totale ressursuttaket langs norskekysten, meiner instituttet. Registeret er til informasjon, og instituttet tek ikkje til orde for avgifter som kan koma i konflikt med allemannsretten til å fiska i sjø.

Publisert: 08.12.2011
Sild i stim

Frarår boring i gytefelt for sild og lodde

Havforskningsinstituttet mener det ikke bør gis åpning for oljevirksomhet i områder hvor silda og lodda gyter. Dette er konklusjonen i instituttets høringsuttalelse til Olje- og energidepartementets forslag til utvidelse av områder i den såkalte TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Publisert: 08.12.2011
CBD Joint Expert Meeting

Om berekraft og biodiversitet

Nærmare 25 fiskeriekspertar frå heile verda er denne veka samla i Bergen. Dei skal gje stauts for verdas fiskeri og drøfta korleis dei kan verta meir berekaftige. Ekspertmøtet er ein lekk i arbeidet med å oppfylla måla i konvensjonen om biodiversitet.

Publisert: 06.12.2011 - Oppdatert: 27.02.2012
Fjord

Finner ikke tegn til overgjødsling

Utslippene av næringssalter fra oppdrettsnæringen i Hardanger- og Boknafjorden er sannsynligvis for små til å forårsake overgjødsling. I begge fjordene er konsentrasjonen av næringssalt innenfor grensene for God til Meget god status etter kriterier som Klif har fastsatt. Det er konklusjonen fra en ekspertgruppe som er oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet i samråd med Miljøverndepatementet.

Publisert: 05.12.2011 - Oppdatert: 06.12.2011
Krillfangst

Krille tilstander i Antarktis

Årets krillfiske i Sørishavet er det nest største siden krillfisket begynte for alvor tidlig på 1990-tallet. Det er fremdeles Norge som fisker mest krill, men nykommer Kina har åttedoblet fangsten siden i fjor. 

Publisert: 05.12.2011
Laks

Samarbeider om effekter av rømt laks

Hvordan påvirker rømt oppdrettslaks villaksens arvemateriale? Det skal forskere fra Havforskningsinstituttet, NINA, Nofima og UMB/Cigene prøve å finne svaret på etter at Forskningsrådet har bevilget 20 millioner kroner til et samarbeidsprosjekt.

Publisert: 01.12.2011
Howard Browman

Sjøsette flaggskip

Bergensmiljøet spelar ei sentral rolle i havforsuringsforskinga. Såleis var Vestlandshovudstaden eit naturleg val då forskingssamarbeidet ”Havforsuring og økosystemeffektar i nordlege farvatn” skulle lanserast. 

Publisert: 14.12.2011
Arven_etter_Nansen_nett.jpg

En av Nansens ”arvinger”

Kronikk i Nordlys, 13.12.11. Vandreutstillingen ”Arven etter Nansen” er kommet til Tromsø og åpnes i Kulturhuset i dag.