Hopp til hovedteksten
Pinrobesøk i 1958
Historisk besøk: Norske havforskere besøkte Pinro i 1958. Det var en gjenvisitt fra russernes besøk i Bergen i 1957. (Arkivfoto)
Utskriftsvennlig versjon

Samarbeidspartner jubilerer

Havforskningsinstituttet i Murmansk, Pinro, feirer 90-årsjubileum i dag. Pinro har samarbeidet med Havforskningsinstituttet i mer enn 50 av de 90 årene. Rett nok hadde Pinro selve ”bursdagen” sin i går, men det er i dag det blir feiring med gaveoverrekkelser og jubileumskonsert.
– Vi jobber på oppdrag av den russiske regjeringa, og vi gjør alt vi kan for å gi råd om ei best mulig forvaltning av de biologiske ressursene i havet, sa administrerende direktør i Pinro, Boris Prisjtsjepa, på en pressekonferanse i går.

Godt forvalta

Under pressekonferansen ville de russiske journalistene vite hvordan det står til med de viktigste fiskebestandene i Barentshavet. – Det står bra til, svarte forskningsdirektør Jurij Lepesevitsj.
– Sammen med våre norske kolleger har vi klart å få god oversikt over fiskebestandene i Barentshavet, og vi har gitt råd til myndighetene via Det internasjonale havforskningsrådet (ICES). I dag gir fiskebestandene gode inntekter til dem som høster av de biologiske ressursene i nord, sa han.

Utvida

Jurij Lepesevitsj og Boris Prisjtsjepa

Godt samarbeid:: – Sammen med vår norske kolleger har vi klart å få god oversikt over fiskebestandene i Barentshavet, sier forskningsdirektør Jurij Lepesevitsj (t. h.) ved Pinro. T.h.: Administrerende direktør Boris Prisjtsjepa.

Foto: Gunnar Sætra
De siste årene har Pinro utvida virksomheten. – Vi har gått fra å drive med oseanografi og kartlegging av fiskebestandene til å arbeide mer med økologien i de nordlige havområdene. I tillegg er vi i ferd med å bygge opp forskning omkring havbruk, sa administrerende direktør Boris Prisjtsjepa.

Pinro har blant annet gjennomført undersøkelser av områder hvor det enten drives eller er planlagt olje- og gassvirksomhet.
– Blant annet har vi gjennomført undersøkelser på Sjtokman-feltet og i Petsjorahavet, fortalte forskningsdirektør Oleg Titov.
 

 

Felles kunnskap om havet i mer enn 50 år

I 1957 besøkte sovjetiske havforskere Bergen. Det blei starten på et langvarig forskningssamarbeid om fiskeressursene og økosystemet i Barentshavet.

Samarbeidet har ført til at norske og russiske forskere har lange tidsserier med målinger av både fiskebestander, temperatur og andre miljøforhold i Barentshavet, serier som er unike i internasjonal havforskning.

Forskerne har skaffa kunnskap som har vært viktig for den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Kommisjonen fastsetter hvert år hvor mye som kan fiskes av de ulike fiskeartene i norsk og russisk økonomisk sone.

IMR-Pinro samarbeidsrapporter

Her finner du oversikt over forskningrapporter som er utarbeidet de siste ti årene:
IMR - PINRO samarbeidsrapporter