Hopp til hovedteksten
Forskningsfartøyet G.O. Sars i åpent hav.
Forskningsfartøyet G.O. Sars i åpent hav.
Foto: Kjartan Mæstad, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Ny norsk – russisk forskningsavtale

Havforskninga og Pinro har fornya avtalen mellom de to forskningsinstitusjonene. I den nye avtalen har datautveksling fått en større plass enn tidligere. Avtalen blei signert i Murmansk, og undertegnelsen skjedde i forbindelse med det årlige marsmøtet mellom russiske og norske havforskere.

 I avtalen heter det blant annet at de to forskningsinstitusjonene skal utveksle data og utvikle felles databaser, eventuelt lage ”speil” av hverandres databaser. I tillegg skal blant annet fellestoktene, de årlige forskermøtene og de vitenskapelige symposiene videreføres.

Naturlig utvikling

Det var Pinro-direktør Boris Prisjtsjepa og forskningsdirektør Reidar Toresen ved Havforskningsinstituttet som underskrev avtalen. Prisjtsjepa sier at samarbeidet mellom Pinro og Havforskninga er i konstant utvikling.
– Da er det også naturlig at vi fornyer avtalen, blant annet fordi det skal bli klarere for både oss og omverdenen hva forskningssamarbeidet innebærer, sier han.

Pinro-direktør Boris Prisjtsjepa og forskningsdirektør Reidar Toresen

NY AVTALE: Pinro-direktør Boris Prisjtsjepa og forskningsdirektør Reidar Toresen undertegna den nye norsk – russiske forskningsavtalen under havforskermøtet i Murmansk.

Foto: Gunnar Sætra

Godt og viktig

Prisjtsjepa sier samarbeidet mellom Pinro og Havforskninga er godt og viktig, og at det holder et høyt nivå.
– Blant annet høster forskningsresultatene anerkjennelse innafor det internasjonale havforskningsrådet (ICES), sier han.
Pinro-direktøren sier også at forskerne har skaffa til veie kunnskap om fiskebestandene og gitt kvoteråd som i neste omgang har gitt positive virkninger for fiskerinæringa.
– I dag gir fiskebestandene inntekter til både fiskerne og samfunnet de er en del av, sier Prisjtsjepa og legger til at forskerne har spilt ei viktig rolle i forbindelse med gjenoppbygginga av fiskebestandene i Barentshavet og omkringliggende havområder.

Unikt

Forskningsdirektør Reidar Toresen ved Havforskninga slutter seg til Prisjtsjepas konklusjoner.
– Samtidig vil jeg understreke at samarbeidet vi har med Pinro er helt unikt. Vi har ikke tilsvarende samarbeid med noe annet institutt i hele verden, sier han.  Pinro og Havforskninga har samarbeidet i mer enn 50 år.