Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 30.03.2011 - Oppdatert: 31.03.2011
Fiskeprover1.jpg

Sjømat ikke forurenset etter "Godafoss"

De første analysene av skrubb, sild og blåskjell fra områdene rundt Hvaler hvor "Godafoss" grunnstøtte, viser ingen spesifikke spor av olje fra containerskipet. Verdier funnet av tjærestoff (PAH) i blåskjell er vanlig forekommende for Oslofjorden.

Publisert: 29.03.2011
Hval

Er forsvarets sonarer skadelig for fisk og hval?

Ny doktorgrad: Lise Doksæter disputerer fredag 1.april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: ”Behavioural effects of naval sonars on fish and cetaceans” I avhandlingen beskriver Doksæter hvordan fisk og sjøpattedyr reagerer på lyd fra militære sonarer.

Publisert: 25.03.2011
Utgardskilen_Hvaler-7150.jpg

Marine verneområder – bruk, bevaring eller begge deler?

I takt med at kyst- og havområdene utsettes for stadig mer press har interessen for og oppslutningen om marine verneområder – såkalte MPAs (Marine Protected Areas) økt. Men det er ulik oppfatning av hva status som MPA faktisk innebærer: Total bevaring eller bærekraftig bruk?

Publisert: 22.03.2011
Mokkalasset_Tvedestrand_Foto_OPaulsen.jpg

Foreslår bevaringssoner i sjøen

Som første kommune i landet ønsker Tvedestrand å dele skjærgården inn i soner med ulik grad av beskyttelse. Soneinndeling gjelder litt over 15 prosent av det totale sjøarealet i kommunen. Bevaringssoner får det sterkeste vernet; her blir det totalforbud mot all fiske og fangst.        

Publisert: 18.03.2011
Framsenteret

Miljømillionar til forsuring og fjord- og kystøkologi

Miljøverndepartementet har løyvd 32,9 millionar kroner til klima og miljøforskinga på Framsenteret. 10 millionar av potten går til dei to flaggskipa som Havforskningsinstituttet leier. ”Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord” og ”Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann” får inntil fem millionar kroner kvar.

Publisert: 18.03.2011
Forskningsfartøyet G.O. Sars i åpent hav.

Ny norsk – russisk forskningsavtale

Havforskninga og Pinro har fornya avtalen mellom de to forskningsinstitusjonene. I den nye avtalen har datautveksling fått en større plass enn tidligere. Avtalen blei signert i Murmansk, og undertegnelsen skjedde i forbindelse med det årlige marsmøtet mellom russiske og norske havforskere.

Publisert: 17.03.2011
Torsk i oppdrett

Bedøvelse av fisk

Ny doktorgrad: Inger Hilde Zahl disputerer onsdag 23. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Anaesthesia of farmed fish with special emphasis on Atlantic cod (Gadus morhua) and Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus)”

Publisert: 11.03.2011 - Oppdatert: 06.02.2013
Fiskebåt i Lofoten

Fraråder åpning i Lofoten og Vesterålen

Havforskningsinstituttet rådet i 2003 til at områdene ved Lofoten og Vesterålen ikke åpnes for oljevirksomhet. Gjennom arbeidet med forvaltningsplan Barentshavet er det skaffet fram mye ny kunnskap, men det har ikke ført til at instituttet har endret sitt råd.

Publisert: 11.03.2011
Pinrobesøk i 1958

Samarbeidspartner jubilerer

Havforskningsinstituttet i Murmansk, Pinro, feirer 90-årsjubileum i dag. Pinro har samarbeidet med Havforskningsinstituttet i mer enn 50 av de 90 årene. Rett nok hadde Pinro selve ”bursdagen” sin i går, men det er i dag det blir feiring med gaveoverrekkelser og jubileumskonsert.
– Vi jobber på oppdrag av den russiske regjeringa, og vi gjør alt vi kan for å gi råd om ei best mulig forvaltning av de biologiske ressursene i havet, sa administrerende direktør i Pinro, Boris Prisjtsjepa, på en pressekonferanse i går.

Publisert: 11.03.2011
Hav

Hvem eier Polhavet?

Kronikk i Nordlys 09.03.11: Like lite som Roald Amundsens tur til Antarktis gjorde Sydpolen norsk, gjør den russiske flaggplantingen Nordpolen russisk. Sommeren 2007 kom Arktis for alvor i søkelyset til globale medier. En russisk ekspedisjon til Nordpolen dykket til 4000 meters dyp og etterlot en beholder med det russiske flagget der. Med dette ga russerne næring til en strøm av spekulasjoner omkring rettighetsforholdene i Arktis. I realiteten er disse forholdene i stor grad avklart, og det finnes klare spilleregler for hvordan gjenstående spørsmål skal løses.

Publisert: 04.03.2011
laks i oppdrett

Nedsenkbare anlegg – en del av fremtidens fiskeoppdrett?

Ny doktorgrad: Øyvind Johan Korsøen disputerer fredag 11. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:”Biological criteria for submergence of physostome (Atlantic salmon) and physoclist (Atlantic cod) fish in sea-cages” Ved å tilpasse teknologi og prosedyrer til oppdrettsfiskens biologiske begrensninger, kan nedsenkbare anlegg bli et nytt alternativ for oppdrettere.

Publisert: 03.03.2011
Kongekrabbe

Krabbe til besvær

Kronikk i Nordlys 03.03.11: Kongekrabben i Barentshavet vurderes forskjellig av Norge og Russland. Er det forståelig, og hva har den ført med seg av godt og vondt etter nesten to tiår i norske farvann?