Hopp til hovedteksten
Mokkalasset_Tvedestrand_Foto_OPaulsen.jpg
Det er foreslått fem områder med restriksjoner; fire i den indre og ett i den ytre skjærgården i Tvedestrand. (Illustrasjonsfoto)   
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Foreslår bevaringssoner i sjøen

Som første kommune i landet ønsker Tvedestrand å dele skjærgården inn i soner med ulik grad av beskyttelse. Soneinndeling gjelder litt over 15 prosent av det totale sjøarealet i kommunen. Bevaringssoner får det sterkeste vernet; her blir det totalforbud mot all fiske og fangst.        

– Sårbare arter og naturtyper under vann trenger også beskyttelse. I denne omgangen kommer det forslag om fem områder som underlegges ulike restriksjoner. Restriksjonene spenner fra forbud mot havbruk til totalfredning, sier Torjan Bodvin fra Forskningsstasjon Flødevigen. Han leder prosjektet ”Aktiv forvaltning av marine verdier i kystsonen”. Prosjektet er en videreføring av den omfattende kartleggingen (2000–2003) og verdiklassifiseringen (2006– 2007) av marine naturverdier som er gjort i Tvedestrand.

Fire kategorier og fem områder

En arbeidsgruppe med representanter fra Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, kommunene Tvedestrand og Lindesnes og deres respektive fylkeskommuner og fylkesmenn står bak forslaget om sonering. De introduserer fire ulike kategorier: Flerbrukssone; havbrukssone, habitatsone og bevaringssone (se ramme for nærmere definisjoner). Arbeidsgruppen har også – etter innspill fra folkemøter og etter dialog med Dypvåg Fiskerlag – lansert fem aktuelle områder som skal beskyttes.  

Soneforslag indre skjærgård

I indre skjærgård er det foreslått habitatsområder i Kvastadklen (for flatøsters) og Indre Tvedestransdsfjord og Sagesund (begrenset bruk av faststående redskap). Furøya er foreslått som bevaringsområde (nullfangst).  

  

Beskytter 10 km2

Arbeidsgruppen foreslår to områder med null-fiske. I indre skjærgård er Furøya foreslått som en slik bevaringssone. For den ytre delen av skjærgården er det identifisert tre alternativ (se kart nederst på siden).

– Vi ser for oss at det vil bli avklart i løpet av høringsrunden hvilket av disse tre områdene som er minst kontroversielt som bevaringssone, sier Torjan Bodvin, og legger til at også de nøyaktige grensepunktene vil være tema for diskusjon. 

– Dette er en ny måte å tenke forvaltning på. Innbyggerne er trukket aktivt med i prosessen, og vi har også sørget for at vi har kunnskap om de viktigste bestandene i disse områdene. Slik kan vi se om tiltakene faktisk virker når det har gått noen år.    

alternativ bevaringssoner


 

De ulike sonene

Flerbrukssone: Ingen detaljert planlegging av aktiviteter. Kun spesielle begrensninger for havbruk.

Havbrukssone: Spesielt egnet til havbruksaktiviteter samtidig som en slik virksomhet i minst mulig grad vil være i konflikt med annen aktivitet. Reguleringene følger akvakulturloven.

Habitatsone: Beskyttelse av spesielle habitater og/eller art. Regelverket må derfor tilpasses målsettingen i det enkelte tilfelle.

Bevaringssone: Totalforbud mot all fiske og fangst.