Hopp til hovedteksten
Tore Nepstad
Administrerende direktør Tore Nepstad.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Tautrekking om vitenskap

Havforskningsdirektør Tore Nepstad meiner forskningsverdenen står foran ei tautrekking om vitenskapen. Den foregår mellom ulike interessegrupper som ønsker å definere hva bærekraft er for noe.

Nepstad holdt åpningstalen da vitenskapskomitéen i Den internasjonale kvalfangskommisjonen (IWC) starta møtet sitt i Tromsø i dag. Han mente at det foregår ei tautrekking om hvordan menneskeheta skal utnytte ressursene i havet.

Høsting eller beskyttelse?

– Skal vi verne for å kunne høste av naturen? Eller skal vi verne for å beskytte den og heller ikke gi rom for bærekraftig høsting av de marine ressursene? Nepstad meiner spørsmålene er sentrale for forskere, og la til at det viktigste for forskerne er å gi et vitenskapelig grunnlag for avgjørelsene forvalterne og politikerne skal fatte.

– Det er ei utfordring dere må hanskes med når dere skal ta hensyn det marine økosystemet, ikke minst når det gjelder kvalene, sa Nepstad.

To uker

Møtet i vitenskapskomitéen i Den internasjonale kvalfangskommisjonen (IWC) starta i Tromsø i dag og skal vare til og med 11. juni. Om lag 200 forskere skal gå gjennom tilstanden for kvalbestandene og det vitenskapelige grunnlaget for eventuell kvalfangst.