Hopp til hovedteksten
Jan_Mayen_Barentshavet.jpg
Jan Mayen i Barentshavet.
Foto: Thomas Wenneck
Utskriftsvennlig versjon

Meir kunnskap

 - Det er gledeleg, seier administrerande direktør Tore Nepstad. Han siktar til at Regjeringa i revidert nasjonalbudsjett set av midlar til å henta inn meir kunnskap knytt til arbeidet med Forvaltingsplan Barentshavet og Lofoten.

-Regjeringa følgjer opp det dei omtalte i Stortingsmeldinga om revisjon av forvaltingsplanen, og det inneber at det skal skaffast meir kunnskap mellom anna om tilhøva på havbotnen gjennom botnkartleggingsprogrammet MAREANO. Dette programmet får ei tilleggsløyving på 44 millionar i revidert nasjonalbudsjett, midlar som både skal brukast i dei tidlegare omstridde områda i Barentshavet og til å fullføre kartlegginga i Nordland VI.

-Havforskingsinstituttet har ein sentral rolle i forvaltingsplanarbeidet og eg reknar med me også får mykje å gjere med å hente inn meir kunnskap, seier administrerande direktør Tore Nepstad og viser til at gytefelt, gytebestandar av fisk og botnhabitat er mellom dei område Statsråd Lisbeth Berg Hansen vil ha meir kunnskap om.
 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Sjå MAREANO sine prosjektsider: