Hopp til hovedteksten
Tobis
Tobis er eit samleomgrep for fleire artar innan silfamilien. Havsil er viktigast for fiskeriet i Nordsjøen.
Utskriftsvennlig versjon

Foreslår å øke tobiskovoten

I tillegg til tobiskvoten på 60 000 tonn som alt er satt av i norsk økonomisk sone, foreslår Havforskningsinstituttet at det kan fiskes ytterligere 30 000 tonn tobis i år.

Forslaget om å øke kvoten bygger på ny og oppdatert kunnskap om tobisforekomstene på alle de viktige feltene i norsk økonomisk sone (NØS).

Lave landinger

Det er Norge og Danmark som fisker mest tobis. De årlige tobislandingene utgjorde i snitt 815 000 tonn mellom 1990 og 2002, men har vært betydelig lavere de siste årene. Nedgangen har vært spesielt stor på norsk side. I fjor var kvoten her på 50 000 tonn.

Mer fiske i tre områder

Den norske sonen er delt inn i seks områder, som igjen har to underområder hver. Til tross for et utstrakt fiskeri etter tobis finnes det fremdeles gode tobisforekomster i tre av disse feltene, heter det fra Havforskningsinstituttet. Det er disse forekomstene som gjør at instituttet finner det forsvarlig å øke kvoten fra 60 000 til 90 000 tonn.

Holder tre områder stengt

Tre tobisområder er unntatt fiske. Målet er å bygge opp bærekraftige lokale gytebestander i denne delen av NØS. På årets tobistokt ble det registrert meget dårlig rekruttering av ettåringer og lav gytebiomasse i disse områdene, og Havforskningsinstituttet råder til at de forblir stengt.

 

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis