Hopp til hovedteksten
CatchMeter_fish_logo_pos_time_depth.jpg
Foto fra CatchMeter inni trålen av torsk som kan telles og lengdemåles.  
Foto: Scantrol
Utskriftsvennlig versjon

CRISP åpner tråldørene

Det har vært hektiske oppstart noen måneder allerede, men torsdag skjer den offisielle åpningen av CRISP – Norges første SFI på fiskeriteknologi. 
– Dette senteret befester Bergens posisjon som den marine hovedstaden i landet, sier Tore Nepstad, administrerende direktør på Havforskningsinstituttet.   

CRISP – som står for Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Processing technology – skal utvikle teknologi for et mer effektivt og miljøvennlig trål- og snurpenotfiske. Senteret, som får sitt hovedsete på Havforskningsinstituttet, er tilgodesett med 10 millioner kroner årlig de neste åtte årene.

Miljøgevinst og økt verdiskapning

Kunngjøringen om de nye SFI-ene (sentre for forskningsdrevet innovasjon) kom i fjor høst. Da uttalte Tore Nepstad at teknologiutviklingen i regi av CRISP vil styrke det bærekraftige uttaket av ressursene i havet, både her til lands og internasjonalt.

Bedre redskaper øker kvaliteten på fangsten i trål- og snurpenotfisket, samtidig som omfanget av utkast og bifangst går ned og drivstofforbruket reduseres. Det blir også mindre skade på bunnhabitater og bunnorganismer.

Fire i Bergen

Norges forskningsråd opprettet SFI-ordningen i 2006, og året etter startet 14 sentre opp i ulike forskningsmiljø rundt om i landet. I fjor ble det løyvet penger til syv nye sentre, og Bergen økte sitt antall SFI-er fra ett til fire.

CRISP er Havforskningsinstituttets første SFI, men instituttet spiller også en sentral rolle i det nye lakselussenteret som ligger til universitetet i Bergen.  

Scantrol AS, Kongsberg Maritim AS / Simrad, Egersund Group AS, Nergård Havfiske AS, Norges Sildesalgslag og Norges Råfisklag er Havforskningsinstituttets bedriftspartnere på CRISP.

Den offisielle åpningen

Interimsstyret til CRISP (med representanter fra alle partnerne) ble oppnevnt i januar. På den offisielle åpningen på Havforskningsinstituttet torsdag 5. mai deltar representanter fra Fiskeri og kystdepartementet, Forskningsrådet, næringsinteressene og bedriftspartnerne.