Hopp til hovedteksten
Uflekket storsil
Seks individer av uflekket storsil, som bare er funnet i norske farvann en gang tidligere.
Utskriftsvennlig versjon

Blant uflekket storsil og andre tobis

Tobistoktet 2011: Havsil dominerer totalt blant tobisartene i våre trålfangster, men av og til fanger vi også både storsil og småsil. Overraskelsen var stor da trålen kom opp med seks store tobisindivider, alle omtrent 30 cm lange, som ikke tilhørte noen av disse artene.

Individene manglet den typiske flekken på hodet som karakteriserer storsilen, og etter grundige taksonomiske undersøkelser artsbestemte vi disse til uflekket storsil (Hyperoplus immaculatus).

Bare funnet en gang

I følge litteraturen skal ikke denne arten finnes i norske farvann, og vi har kun kjennskap til ett tidligere funn av uflekket storsil i Norge. Nå er disse individene nedfryst for videre taksonomiske undersøkelser, og sammen med oss andre ankommer de Bergen på mandag.

Utbredelse, alder og mengde

Tobistoktet har vært gjennomført hvert år siden 2005, og man har i løpet av denne perioden utviklet og etablert dagens akustiske mengdemålingsmetodikk av tobis.

I år har hovedfokuset vært å kartlegge utbredelse, aldersfordeling og mengde av tobis for å kunne gi råd om en eventuell utvidelse av kvote og område av fiskeriet i 2011. Resultatene vil også gi grunnlag for rådet for neste år.

Vi har også satt av tid til å studere både stimstrukturer, akustisk målstyrke med mye mer, og vi har hatt én gjest fra USA og representanter fra både det norske og danske fiskeriforeningene med på toktet.

Underveis undersøker vi mengden tobis i sanden med skrape, og vi tråler for å kjøre ”ground-thruthing” av de akustiske dataene samt at vi dermed kan vurdere alders- og størrelsessammensetningen i bestanden.

Solnedgang

Solnedgang på tobisfelt.  

Foto: Espen Johnsen

Flotte forhold

To uker har gått siden ”FF Johan Hjort” forlot Bergen med kurs for de norske tobisfeltene i Nordsjøen. På samme måte som folk i Bergen har kunnet nyte varmende vårsol på land har det fine været bidratt til et flott og produktivt tokt. Det har vært flatt hav i tobisområdene, der vi har sett flokker med springere, noen få vågehval og store stimer makrell koke i overflaten på en speilblank overflate.

 

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis