Hopp til hovedteksten
Undring i fjæra
Skoleelever fra Sandgotna ungdomsskole i full gang med å lete etter krabber i fjæra.
Utskriftsvennlig versjon

Undring i fjæra

Det har vært noen uvanlige skoledager for klasse 8Ef og 8K ved Sandgotna ungdomsskole i Loddefjord. Hele denne uken har de nemlig fått prøve seg som havforskere.

Sammen med forskere fra Havforskningsinstituttet har 29 elever, lærere og assistenter tatt turen til en bukt i Håkonshella ved Mathopen for å utforske livet i fjæra. Der har de gjort forsøk, observert og nøye notert funnene sine, og så gått tilbake til klasserommet og skrevet rapporter om hva de kom frem til.

Notering av funn

Funnene må nøye dokumenteres underveis.

Et pilotprosjekt

Denne maritime uken er et pilotprosjekt som Havforskningsinstituttet gjør sammen med Høyskolen i Bergen. Erfaringene herfra skal danne grunnlaget for en søknad til Forskningsrådet om midler for å kunne utarbeide et maritimt undervisningsopplegg for skoler over hele landet.

Ut i kano

Vannkikkerten var i flittig bruk

Forsker ved Havforskningsinstituttet Jan Erik Stiansen har vært initiativtaker for pilotprosjektet og mener det er viktig å sette større fokus på det maritime i norsk skole.
–Norske barn kan alt for lite om kyst og hav. Med tanke på at vi er en kystnasjon og store deler av vårt næringsgrunnlag ligger i havet, bør dette temaet få en mye breiere plass i skolens pensum, sier Stiansen.

Skal undre seg sammen

Krabbeforing

Hvilket fôr liker krabbene best?

Tanken bak undervisningsopplegget er at elevene selv skal finne frem til egne problemstillinger og hypoteser med bakgrunn i funn og observasjoner de gjør seg i fjæra. Så kan forskerne være støttespillere og rådgivere underveis. Og forskning har det blitt. Visste du for eksempel at hunnkrabber har mye større appetitt en hannkrabber, og at pillede reker og blåskjell er favorittforet?

Må også ha et faglig utbytte

Kontaktlærer Henriette Hauge er helt enig i at et slikt tilbud er bra for elevene. – Vi har ti minutt med buss fra skolen til dette flotte området, og det hadde ikke vært noe problem å tatt turen oftere. Men for at dette skal ha et faglig utbytte, er det viktig å ha en fast ramme rundt hva slags undersøkelser vi skal gjøre, og ikke minst ha med oss fagfolk som kan gi oss unik kunnskap om hva vi har funnet, sier hun.

Leting etter småkryp
Og selv om det har vært øsende regnvær begge feltdagene, har ikke det lagt noen demper på engasjementet. Elevenes oppsummering er enkel og grei: ”Dette er den beste skoleuken vi har hatt noen gang”.

Se reportasje fra NRK:

Havforskarar for ein dag