Hopp til hovedteksten
Minister1.jpg
Mauritius' fiskeridirektør Daroomalingun Mauree (til ventre) og visedirektør Veenay Chooramun.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Fra Mauritius for å diskutere fiskeriforvaltning

Mauritius’ fiskeridirektør Daroomalingun Mauree og visedirektør Veenay Chooramun er i Bergen for å diskutere fiskeriforvaltning , kampen mot illegalt fiske og forbedringer av kvaliteten av fiskeprodukter med norske samarbeidspartnere.

Norge og Mauritius samarbeider om disse temaene i et bilateralt bistandsprosjekt. Fra norsk side ivaretas dette arbeidet av Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid (CDCF) som Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet driver på vegne av Norad.

De to utsendingene kom til Bergen søndag kveld og har tilbrakt mandag og tirsdag i komitémøter.  I dag var de først på møte i Fiskeridirektoratet hvor blant annet fiskerikontroll var tema, deretter gikk turen til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) hvor kvalitetskontroll og eksport var tema.

Fredag går turen til Ewos’ anlegg i Os hvor utsendingene fra Mauritius skal se nærmere blant annet på fôrproduksjon og oppdrettsmerder.

Fiskeridirektør Mauree berømmer Norge for faglig dyktighet og flott innsats innenfor prosjektet. Jens-Otto Krakstad, Havforskningsinstituttets prosjektkoordinator, understreker at gode resultater ikke kunne vært mulig uten at Mauritius på sin side forpliktet seg fullstendig til samarbeidet og tett fulgte opp og gjennomførte avtalte aktiviteter.