Hopp til hovedteksten
Laks
Foto: Helen Petersen
Utskriftsvennlig versjon

Samarbeider om effekter av rømt laks

Hvordan påvirker rømt oppdrettslaks villaksens arvemateriale? Det skal forskere fra Havforskningsinstituttet, NINA, Nofima og UMB/Cigene prøve å finne svaret på etter at Forskningsrådet har bevilget 20 millioner kroner til et samarbeidsprosjekt.

Administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad, er leder for prosjektets styringsgruppe og forskningssjef Kjetil Hindar fra NINA vil være prosjektleder.

En viktig forutsetning for at prosjektet er kommet i stand nå, er at det er utviklet nye molekylær-genetiske verktøy for å måle genstrømmen fra oppdrettslaks til villaks. Forskerne vil blant annet se om egenskaper ved elvemiljøet eller hos laks kan påvirke graden av genstrøm mellom vill- og oppdrettslaks, og de vil identifisere genetiske markører som kan tallfeste denne genstrømmen. I tillegg skal Havforskningsinstituttet forsøke å kvantifisere genetiske forandringer hos oppdrettslaks og hybrider mellom oppdrettslaks og villlaks som har overlevd i naturen. Det er også et overordnet mål for prosjektet å foreslå retningslinjer for bærekraftig forvaltning av villaks og oppdrettslaks, basert på kunnskap fra dette og tilgrensende prosjekter.

Fakta om rømt fisk og genetisk påvirkning

Reproduktiv isolering av oppdrettsfisk er en samlebetegnelse for alle tiltak som kan settes inn for å hindre at oppdrettsfisk sprer genene sine i naturen og har negativ effekt på ville bestander. Hvilke tiltak som er mulig å sette inn, varierer fra art til art. Vi arbeider med steril fisk, populasjoner med kun ett kjønn samt lysstyring med fokus på om vi kan finne metoder som er akseptable ut fra fiskevelferd.

Rømt fisk og genetisk påvirkning