Hopp til hovedteksten
Nansen utenfor Casablanca
Forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen utenfor Casablanca
Utskriftsvennlig versjon

Ny nordlig rekord for Nansen

Mens vitenskapsmannen og politikeren Fridtjof Nansen hylles for sine bragder i nord, opererer forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen vanligvis i mer sydlige farvann utenfor Afrika. Siden båten gikk fra Bergen i romjulen 1993 (i første omgang til Namibia), har den imidlertid ikke vært så langt mot nord som den er nettopp i disse dager.

Etter 62 dager i sjøen, avsluttes nå økosystemtoktet langs kysten av Nordvest-Afrika. Oppstarten var i Conakry i Guinea, og båten er nå ca. 50 nautiske mil nord for Casablanca i Marokko. I løpet av denne tiden har 43 forskere og teknikere fra 13 land jobbet døgnet rundt for å kartlegge økosystemet kalt the Canary Current Large Marine Ecosystem (CCLME).

I løpet av toktet har lufttemperaturen avtatt fra 36 til 14 grader Celcius og dagene har blitt merkbart kortere. Fangstene våre har også endret seg, fra fargerike tropiske fisker i sør til mer diskrèt farger og arter som vi kjenner igjen fra våre egne farvann som lysing, sølvtorsk, fløyfisk og glasskutling.

Registrering og identifisering

Totalt har vi tatt over 280 bunntrålstasjoner. I disse har vi registrert mer enn 480 forskjellige fiskearter, som tilhører over 120 ulike familier. I tillegg har vi identifisert ca. 1000 forskjellige virvelløse arter, tilhørende nesten alle phyla: svamper, nesledyrene, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder. Artsidentifisering er en nitidig prosess, der detaljer er avgjørende. Det vi trodde var en ny art, viser det seg at vi har fanget tidligere i samme område (i 2003). Vi hadde til og med registrert fisken med bilde i databasen vår, men vi glemte å trekke i underkjeven på fisken. Hadde vi gjort det, ville vi skjønt hvilken art det var med en gang.

Observasjoner av sjøfugl og sjøpattedyr

Også mengde- og artssammensetningen av sjøfugl har endret seg etter hvert som vi har kommet lenger mot nord. For eksempel har tyvjo blitt erstattet av storjo. Den dominerende arten både i nord og i sør har vært havsulene. Også ny utbredelse for enkelte arter er oppdaget. Når det gjelder sjøpattedyr, har det vært totalt 37 observasjoner. Av disse har 26 vært delfiner (Delphinus sp.), i store flokker. I tillegg har det vært 11 observasjoner av bardehvaler, hovedsakelig brydehval og seihval.

Tråling ved Casablanca

I går hadde vi en stasjon rett utenfor havnen i Casablanca. Der trålte vi blant store bulkskip på over 200 meter som lå og ventet på kaiplass. Vi tok også prøver av bunnen og av planktonet. Faktisk så fikk vi noen av de største registreringene av sardin akkurat i dette området. Etter å ha vært så mange dager på sjøen var det litt rart å komme så nær sivilisasjonen igjen. De 5 marokkanerne om bord fikk litt hjemlengsel og ville svært gjerne at vi skulle gå inn til kai. De begynner nok å gå litt lei av all prøvetakingen. Vi jobber nemlig skift à 6 timer og har kontinuerlig drift gjennom hele døgnet. Når fire personer deler lugar, kan det nok bli litt lite søvn til tider. Toktet ble avsluttet kl 03 i natt, ca. 25 nautiske mil nord for Casablanca.

Opplæring av lokale forskere og studenter

I tillegg til å kartlegge ressursene og biodiversiteten langs nordvestkysten av Afrika, skal vi lære opp lokale forskere og studenter i hvordan prøvetaking skal gjøres på en vitenskapelig måte. Vi skal lære dem å bruke identifikasjonsnøkler, håndtere diverse utstyr og innsamlede prøver. I tillegg er det viktig for dem å etablere et nettverk seg imellom. Det har vært utrolig gøy å se hvor ivrige de har vært til å tilegne seg ny kunnskap og hvor flinke de har blitt i løpet av toktet. Fra at de aller fleste av de lokale forskerne bare ville snakke fransk da de kom om bord, har toktet nå endret seg til rene engelskkurset. Høflighetsfrasene hagler rundt måltidene og skaper mye latter og god stemning.

Besøk fra det marokkanske havforskningsinstituttet

Nå gjenstår det å vaske båten, utstyr og klær før vi kommer til Agadir. Da kommer sjefene for det marokkanske havforskningsinstituttet om bord for å høre hvordan toktet har vært og for å hente en del av prøvene som har blitt samlet inn. Noen analyser må gjøres på land, men mye har blitt gjort om bord. Vi har derfor startet på arbeidet med å lage en detaljert toktrapport. Den kommer nok til å bli tykk, for det er mye som kan sies når man har kartlagt et så stort område med så mange ulike redskaper over så lang tid.

Les mer og se flere flotte bilder i dagbøkene fra toktet. 
 

Les dagbøker fra toktet: