Hopp til hovedteksten
Torsk
Kartleggingen av torskegenomet viser at torsken har et særegent immunsystem.
Foto: Rolf Brudvik Edvardsen
Utskriftsvennlig versjon

Kan lære mye nytt om torsken

Torskegenomet er kartlagt og den nye kunnskapen får mange bruksområder på Havforskingsinstituttet. Blant annet vil det bli lettere å finne ut hvordan torsken takler forurensning, klimaendringer og havforsuring. 

Arbeidet med å sekvensere torskegenomet har pågått i mange år og involvert nærmere 40 forskere fra ulike fagfelt og forskingsmiljø. Fra Havforskningsinstituttet har Rolf Brudvik Edvardsen, Ketil Malde og Frank Nilsen (nå ved Universitetet i Bergen) deltatt i prosjektet. Resultatene er nylig publisert i Nature.

Spesielt immunsystem

Kartleggingen viser at torsken har et uvanlig immunsystem. Torsken mangler MHCII, en klasse med immungener som stort sett alle høyerestående dyr har. Klassen er sentral i den delen av immunforsvaret som ”husker” hvilke virus og bakterier som skal bekjempes fra tidligere sykdomsangrep eller vaksinasjoner. 

– Vi hadde en anelse om at det kunne være slik, men det er først nå vi har kunnet bevise det, forteller Rolf Brudvik Edvardsen.

Torsken kompenserer

Til kompensasjon for MHCII har torsken mer av MHCI, en klasse som normalt ikke har noe med det adaptive immunsystemet å gjøre. Hos torsken finnes det langt flere immungener i denne klassen enn hva som er vanlig hos andre dyr.  

– Hvordan dette fungerer vet vi ikke enda, men det er ingenting som tilsier at torsk er mindre robust eller mer utsatt for sykdom enn annen fisk, sier Rolf Brudvik Edvardsen.

Tåleevnen ligger i genene

Den nyvunne kunnskapen om genomet og immunsystemet vil være avgjørende med tanke på diett, sykdom og vaksinasjon i torskeoppdrett. Men torskegenomet inneholder også opplysninger som blant annet kan gi svar på hvordan torsken responderer på klimaendringer og havforsuring.

– Informasjonen fra genomet kan fortelle oss om noe om hvor finstemt evne torsken har til å ta opp oksygen i forhold til temperaturforandringer. Nå som vi kjenner alle genene til torsken kan det gjøres forsøk der vi ser på funksjonen til mange gener samtidig, forteller Rolf Brudvik Edvardsen.