Hopp til hovedteksten
syk_hummer_imr.jpg
Hummeren med sykdomstegn på skallet ble nylig levert inn til Havforskningsinstituttet.
Foto: Egil Karlsbakk
Utskriftsvennlig versjon

Ny syk hummer funnet i Larvik-Sandefjord-området

Havforskningsinstituttet har mottatt en syk hummer – den tredje i rekken – fra Larvik-Sandefjord-området. DNA-analyser har bekreftet at det er en amerikansk hummer. Hummeren viste klare tegn på epizootisk skallsyke.
 

Av Marie Hauge

Skallsyke ble i fjor høst påvist hos de to amerikanske hummerne som ble levert inn fra samme område. Hummeren som ble fanget nå nylig, døde etter ett døgn på Havforskningsinstituttet. Den hadde de samme ytre skallskadene som de to hummerne instituttet undersøkte i 2009. 

Sannsynligvis flere

Etter at det ble påvist skallsyke i Larvik-Sandefjord-området i fjor, satte Havforskningsinstituttet i verk et ekstraordinært fiske. Da ble det hverken funnet "amerikanere" eller syke hummere.

– Nå som fisket begynner  vil vi ikke bli overrasket om det fanges flere amerikanske hummere og om noen av de også er syke. Vi kan ikke utelukke  at det er flere som lider av sykdommen, sier Ann-Lisbeth Agnalt, som er forsker på faggruppe for bunnhabitat og skalldyr på Havforskningsinstituttet. 

Ber fiskerne melde fra

Hummeren som ble fanget under det ekstraordinære fisket i fjor, ble merket og satt ut igjen. Havforskningsinstituttet er interessert i å få melding fra hummerfiskere som fanger merkede eksemplarer eller hummer som de mistenker er amerikansk og/eller syk.

– Vi er ute etter å kartlegge hvor utbredt sykdommen er. Det er ikke minst viktig å få klarhet i om denne formen for skallsyke kan overføres fra amerikansk til europeisk hummer, sier Ann-Lisbeth Agnalt.

Hun opplever at de som driver skalldyrfiske er oppmerksomme på problematikken rundt amerikansk hummer og skallsyken.    

 

Fakta skallsyke hos amerikansk hummer:


Epizootic skallsyke:

  • Trolig smittsom, forårsaket av chitin-nedbrytende bakterier. 
  • Denne sykdomsformen har forårsaket den raske spredningen av shell disease blant hummer på østkysten av USA.
  • Man har hittil ikke klart å gjennomføre ”Koch’s postulate”, det vil si isolere og identifisere en spesifikk bakterie som forårsaker sykdommen. 

Enzootic skallsyke:

  • Ikke/trolig ikke smittsom mellom individer.
  • Her spekuleres det i om det er miljøgifter som kan være primær årsak til skadene man ser på skallet (lesjonene).

Funnet mistenkelig hummer?