Hopp til hovedteksten
Elev med hummeryngel
6.klassing med liten hummeryngel.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Havforskere for en dag

En to år gammel hummer lures opp av karet, dyreplankton studeres nøye under lupen og dagens garnfangst analyseres. Det er mye som fascinerer og engasjerer 6. klassingene fra Bakken og Rong skular som er på besøk i dag ved Havforskningsinstituttets feltstasjon i Øygarden.

Som en del av Forskningsdagene 2010 er det skolebesøk ved feltstasjonen i Parisvatnet. Her får sjetteklassingene i Øygarden et lite innblikk i noen av aktivitetene havforskerne holder på med ved den lokale stasjonen.

Sjetteklassingene deles i to grupper. Elevene fra den ene skolen sendes ut for å trekke garn og analysere fangsten.

To år gammel hummer

To år gammel hummer.

Foto: Kjartan Mæstad

De andre elevene får kikke nærmere på hummeren i ulike stadier. De yngste hummerne er både små og søte. Den eldste hummeren er to år gammel. De mest vågale elevene får holde den. Selv om hummeren ikke er så stor, har den nok kraft i klypene til at det gjør vondt om den får tak.

Plankton studeres i lupen

Lupe er godt å ha for å kunne studere plankton.

Foto: Kjartan Mæstad

Halvveis igjennom dagen bytter elevene. De som har vært på land, går i båtene for å trekke garn og deretter analysere fangsten. Som ser hør og bør smører elevene godt på når de forteller om all den store fisken de har fanget. Flere elever vil gjerne ha fisk med seg hjem og spise den til middag.

Fangstskrøne?

Så stor var fisken

Foto: Kjartan Mæstad

Garnfiskerne

Den første gruppen vender tilbake med dagens garnfangst

Foto: Kjartan Mæstad

Fornøyde fangstfolk

Fornøyde fangstfolk vender tilbake med fin krabbe.

Foto: Kjartan Mæstad

Se torksen

Se torsken, se torsken, det er en ekte morsk en.

Foto: Kjartan Mæstad

Garngreier

Grei garngreier.

Foto: Kjartan Mæstad