Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Solli refererer Havforskninga feil

I Dagens Næringsliv lørdag 23. oktober sier Janne Solli i Direktoratet for naturforvaltning at både direktoratet og Havforskningsinstituttet tidligere har sagt at antall oppdrettsfisk bør reduseres med 90 %. Havforskningsinstituttet har aldri gitt myndighetene et slikt råd, vi har derimot påpekt at situasjonen er forskjellig fra område til område og tilrådd at tiltak blir tilpasset situasjonen i det enkelte området.

Overvåking og forskning på lakselus har høy prioritet i Havforskningsinstituttet. Vi har lenge påpekt at områder langs norskekysten har for høy belastning av lakselus. Et eksempel er Fisken og havet nr. 3-2004, hvor vi går gjennom produksjonen av laks og effekter på de ville bestandene av laksefisk i Hardanger. Vi understreket at produksjonen av lakselus i dette området er for høg i enkelte perioder, noe som kan bøtes på ved å redusere antall lus på oppdrettsfisken eller, om det ikke går, redusere produksjonen av fisk.  Vi viser ellers til www.imr.no hvor resultatene av vår overvåking av lakselussituasjonen er tilgjengelige.

Det må understrekes at Havforskningsinstituttet ser alvorlig på de utfordringer lakselusa representerer. Vårt ansvar er å gi råd til myndighetene slik at de kan forvalte oppdrettsnæringen på en bærekraftig måte.

Tore Nepstad
administrerende direktør
Havforskningsinstituttet

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett