Hopp til hovedteksten
Esben_fangst_imr.jpg
 I løpet av et år ble halvparten av alle merkede torsk tatt av fiskere i et område på Sørlandskysten. Forsker Esben Moland Olsen ved Havforskningsinstituttet Flødevigen med en merket torsk.
Foto: Sigurd Heiberg Espeland.
Utskriftsvennlig versjon

Høy dødelighet hos kysttorsk

En nylig publisert merkestudie på kysttorsk utført på Sørlandet viser at 3 av 4 torsk døde i løpet av ett år. I hovedsak var det fiske som stod for dødeligheten. 

I løpet av ett år ble halvparten av alle merkede torsk tatt av fiskere i et område på Sørlandskysten. I tillegg døde en fjerdedel av merket torsk av naturlige årsaker slik at til sammen tre av fire torsk døde i løpet av et år.

- Fra tidligere merkestudier visste vi at fiske kan stå for en betydelig del av dødeligheten til torsk langs Skagerrakkysten. Men en samlet årlig dødelighet på 75 prosent er bekymringsfullt, sier Esben Moland Olsen, forsker ved Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen.

Merket fisk ga dusør

I et område sør for Arendal ble 60 torsk utstyrt med avanserte sendere og lett synlige utvendige merker med kortfattet informasjon om studien. En dusør på 500 kr ble utbetalt til fiskere som returnerte disse merkene til forskningsstasjonen vår i Flødevigen.

Senderne gjorde det mulig å overvåke bevegelsen og skjebnen til hver enkelt torsk gjennom et nettverk av lyttebøyer plassert rundt i området der studien ble utført. Da studien ble avsluttet etter ett og et halvt år var ingen merkede torsk tilbake.

Foretrekker større fisk

-  Vi så også at mesteparten av torsken holdt seg innenfor et begrenset område inntil de døde. Svært få torsk vandret ut av studieområdet i løpet av perioden, sier Esben Moland Olsen. 

Studien som nylig er publisert i det vitenskaplige tidsskriftet Evolutionary Ecology viser også at fiskere foretrekker større fisk, samtidig som større fisk hadde lav naturlig dødelighet i forhold til små fisk. 

- Disse resultatene viser at fiske kan ha en dominerende innvirkning på hvilke enkeltindivider som overlever eller dør, selv på lokal skala. Ved å plukke vekk stor gytemoden fisk fra en bestand kan fisket over tid bidra til å avle fram nye egenskaper, som kan resultere i lavere vekst og små gytefisk. Dette er neppe gunstig for produktiviteten i bestanden, avslutter Olsen. 

Studien som ble utført av forskerne Esben Moland Olsen og Even Moland ved Forskningsstasjonen Flødevigen er tilgjengelig fra tidsskriftets hjemmeside; se link i boks til høyre på siden. 

Fakta om kysttorsk sør for 62°N

Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Beiter i fjorder og kystområder. Gyter i fjord- og kystbassenger. Vokser opp i strandsonen 0–20 m dyp.
Størrelse: Sjelden over 1 m og 20 kg
Alder ved kjønnsmodning: 2–4 år
Antall egg: 0,5–5 millioner egg
Føde: Krepsdyr, skjell og fisk

Kysttorsk sør for 62ºN

Se film:

Les hele artikkelen i Evolutionary Ecology :