Hopp til hovedteksten
16102010014.jpg
Foto: Ole Rasmus Undrum
Utskriftsvennlig versjon

Forlot bevaringsområde og havnet i teine

En velvoksen hummer vandret ut av bevaringsområdet ved Bolærne en eller annen gang etter fredningen i 2006. Det skulle den kanskje ikke gjort.
 

Hummeren, som ble merket i august 2006, ble nylig fanget nord for Torgersøya og forskriftsmessig innrapportert av Ole Rasmus Undrum. Ingen har sett hummeren på de fire årene som er gått siden den ble merket. I perioden har hummeren forflyttet seg over 4 kilometer og vokst 13 centimeter.  

Bofast art

Veldig spennende, konstaterer forsker Even Moland fra Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Flødevigen. Han er involvert i arbeidet med oppfølging av bevaringsområdene for hummer langs Skagerrak-kysten (Kvernskjær, Bolærne, Risør og Flødevigen). Tidligere i år fullførte han sin doktorgrad som blant annet omhandlet bevegelsen til hummer i bevaringsområdene.

– Vi har sett eksempler på lange vandringer før, men hummere flest ser ut til å leve på et veldig begrenset område, sier Moland.

Generelt er Europeisk hummer en typisk bofast art. I en tidligere studie har Moland funnet at hummeren har et hjemmeområde på mellom 20 og 40 mål. De kan ha flere skjulesteder, og trekker ned til skjul på dypere vann på vinterstid. 

Krenket intimsfære

Bestandene i de fire bevaringsområdene har vokst i rekordfart, og Moland antyder at hummeren kan ha forlatt hjemmeområdet fordi det er blitt for trangt om plassen akkurat der den holdt til. Denne store hummeren har kanskje fått for liten intimitetssfære, spekulerer han.

 – Vi har begrenset kunnskap om hvor stor tetthet av hummer et område kan tåle. Historiske kilder antyder at hummer på begge sider av Atlanteren i sin tid var svært tallrik og så vanlig at man tok hummer med hummertang (en slags pølseklype med lange skaft, red. anm.) på grunt vann, sier Moland.  

Data fra en amerikansk undersøkelse viser at i områder med stor hummertetthet begir de største hummerne seg ut på vandring; såkalt demografisk diffusjon (spredning). Studien er utført på amerikansk hummer; søsterarten til den europeiske hummeren som lever i våre farvann. 

Kart for gjenfanget hummer

Tilfeldig vandring eller tetthetsvandring?

– En hummer kan gjerne gå mellom en halv og en kilometer i løpet av et døgn, men vandringen skjer i all hovedsak innenfor grensene av hjemmeområdet, sier Moland.

Hvorvidt hummerne beveger seg ut av bevaringsområdene, og dermed blir tilgjengelige for fiske, er et sentralt spørsmål. Derfor er det viktig at forskerne får melding når det er fanget merket hummer fra disse områdene og de tilgrensende kontrollområdene.

– Vi ønsker å få oversikt over hvor mye hummer det ”lekker” ut av bevaringsområdene, og om dette endrer seg over tid. Da kan vi si noe om det er snakk om tilfeldige vandringer eller tetthetsvandringer, sier Moland. 

Eget prøvefiske

Havforskningsinstituttet driver selv et standardisert prøvefiske i bevaringsområdene og kontrollområdene. Det årlige prøvefisket går over fire døgn, og skal gi et øyeblikksbilde av situasjonen i og utenfor de fredete områdene. Siden starten er prøvefangstene tredoblet.

– I tillegg ser vi at det har vært litt bevegelse ut av både bevarings- og kontrollområdene, særlig ved Bolærne. Vandringen her kan ha sammenheng med at det er flere sammenhengende grunner i disse farvannene og mange naturlige korridorer som hummeren kan benytte seg av, sier Moland. 

For å måle effekten av bevaringsområdene og den generelle statusen på hummerbestanden er Havforskningsinstituttet avhengig av publikum melder fra når de har fanget merket hummer.
 

Arter som er merket:

Merkede arter

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, bl.a. i Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Europeisk hummer