Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Fakta eller?

Norges Miljøvernforbund har laget en rapport kalt ”Faktarapport om miljøkonsekvensene ved oppdrett av nordatlantisk laks i Norge”. I rapporten er det referert til forskningsrapporter fra Havforskningsinstituttet en rekke ganger, men dessverre er sitatene tatt ut av sin sammenheng og rapporten gir derfor ikke et riktig bilde av instituttets råd og konklusjoner.

Av Kari Østervold Toft

Et av kapitlene i Miljøvernforbundets rapport er viet de offentlige organene som har ansvar for forskning, rådgiving og forvaltning av oppdrettsnæringen. Her omtales Havforskningsinstituttet som et av tre organer som ofte dukker opp for å forsvare oppdrettsnæringen mot kritikk fra miljøvernere og villaksinteresser.

Til det er å si at Havforskningsinstituttet ikke har noen interesse av å forsvare noen næring. Vår rolle er å forske og overvåke for å gi råd til forvaltningen basert på den best tilgjengelige kunnskapen. At våre forskningsresultat og vår rådgiving ikke faller i god jord hos næring eller miljøorganisasjoner er vi vel vant med gjennom mange tiår. Vi må og skal likevel formidle vår kunnskap både til beslutningstakere og samfunnet ellers. Så er det opp til politikerne å ta beslutningene.

Norges Miljøvernforbund mener også å se en klar favorisering av forskning på pelagiske arter ved Havforskningsinstituttet, med tilsvarende lite fokus på miljøeffekter av oppdrett og kystnær virksomhet. Dette er en beskrivelse som kanskje kunne passet for 20 år siden, men ikke i dag. Havforskningen har siden 2004 hatt egne forsknings- og rådgivingsprogram både på kyst og havbruk. Det har også betydd en dreiing av forskningsaktivitet og finansiering mot disse områdene. Samtidig har det ført til at kunnskap skapt gjennom forskning på vill fisk i stadig større grad brukes i forskning på oppdrettet fisk og omvendt.

Havforskningsinstituttet er i dag et rådgivende forskningsinstitutt med hovedoppgave å gi råd til forvaltningen som skal danne basis for en bærekraftig høsting og dyrking av våre hav- og kystområder. Den oppgaven tar vi på største alvor, og de som ønsker å kikke oss i kortene er velkomne til det.

Rapporter, artikler og nettsider

Fullstendige versjoner av rapporter og artikler fra Havforskningsinstituttet som det er vist til i rapporten:

Temasider som det er vist til i rapporten: