Hopp til hovedteksten
barentshavet.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Temperaturen i Barentshavet

Til tross for den kalde vinteren vi har opplevd i Norge de siste månedene er Barentshavet fremdeles relativt varmt. Data fra det pågående vintertoktet viser at temperaturen nær bunn i hele den sørlige delen stort sett ligger 0,5-1,5 °C  over langtidsgjennomsnittet.

 

Av: Randi Ingvaldsen

Temperaturavvik Barentshavet 2010
Figur 1. Avvik i tempertur nær bunn i Barentshavet i februar 2010. Rødlige farger betyr varmere og blålige farger kaldere enn middelet. Plasseringen av Vardø-Nord snittet er vist med den sorte, tykke linjen.

Vintertemperaturen i det sørlige Barentshavet er stort sett avhengig av to faktorer: 1) hvor mye og hvor varmt atlanterhavsvann som strømmer inn i sørvest, og 2) avkjøling til atmosfæren. Ifølge Meteorologisk institutt var de to første månedene i 2010 den 8. kaldeste januar-/februar-perioden i Norge siden år 1900. Selv om avvikene fra normal sesongtemperatur har vært betydelig større i Sør-Norge enn i Nord-Norge, hadde også de nordligste fylkene lufttemperaturer på 1-3 °C under normalen i januar/februar-perioden.

En sterkere avkjøling av havet denne vinteren enn det som har vært vanlig de siste vintrene kan ventes. Fra januar til mars falt temperaturavviket i Vardø-Nord snittet med omkring 0,5 °C (figur 2). Likevel viser begge de to figurene at den sørlige delen av Barentshavet fremdeles er betydelig varmere enn gjennomsnittet. Hvordan det vil se ut når vinteren i nord er over, gjenstår å se, men ofte gir havtemperaturen i mars en rimelig god prognose for hvordan sommertemperaturene i de dypere delene av Barentshavet blir.

Temperaturavvik snittet Vardø-Nord 2010
Figur 2. Temperaturavvik på snittet Vardø-Nord i perioden 1977-2010. Tynn linje viser ufiltrerte data, tykk linje viser 2 års glidende middel. Avvikene er beregnet ved å sammenligne med 30-års middelet fra perioden 1977-2006.

Isdekket og spesielle forhold i Arktis

Samtidig som Skandinavia og det nordlige Russland har hatt en kald vinter hittil i år, har det vært betydelig varmere enn normalt i Arktis. Ifølge National Snow and Ice Data Centre, NASA, skyldes dette et storskala atmosfærisk fenomen som kalles ”the Arctic Oscillation”. Denne ”arktiske oscillasjonen” har vært ekstremt negativ denne vinteren og bidratt til at lufttemperaturene over Polhavet og det nordlige Barentshavet var omkring 2 oC over gjennomsnittet, og dessuten at isdekket i atlantisk sektor av Polhavet og i Barentshavet har vært relativt lavt. I de siste ukene har isdekket i Arktis som helhet økt betydelig, men i Barentshavet er det fremdeles mindre is enn normalt, spesielt i sentrale deler.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet