Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 16.03.2010
Full City

Fant ikke forurenset fisk etter ”Full City”-havariet

Målinger fire måneder etter ”Full City” gikk på grunn viste ingen oljerelatert forurensning i fisk, krabber eller reke i området som ble rammet. Det var forhøyete nivåer av miljøgifter i blåskjell langs kysten i Telemark og Aust-Agder, mens funn i Aust-Agder ikke stammer fra "Full City".

Publisert: 11.03.2010 - Oppdatert: 07.05.2010
barentshavet.jpg

Temperaturen i Barentshavet

Til tross for den kalde vinteren vi har opplevd i Norge de siste månedene er Barentshavet fremdeles relativt varmt. Data fra det pågående vintertoktet viser at temperaturen nær bunn i hele den sørlige delen stort sett ligger 0,5-1,5 °C  over langtidsgjennomsnittet.

 

Publisert: 10.03.2010
G.M. Dannevig

Rapport fra torsketokt med ”G.M. Dannevig” på Vestlandet

Rømmer torsken og drar til gytefeltene sammen med sine ville artsfrender? Gyter den i merdene og sender avkommet sitt ut i de frie vannmasser? Dette er spørsmål forskerene som deltar på torsketokt på Vestlandet  i disse dager ønsker å finne svar på. 

Publisert: 24.02.2010 - Oppdatert: 15.03.2010
Seismikk_Nordland_VII6576.jpg

Seismikk gav både økte og reduserte fiskefangster

Lyden fra seismikkinnsamlingen gav økning i fangstene for noen arter og nedgang for andre. Det ser ut til at seien delvis kan ha trukket ut av området, mens andre arter ser ut til å ha blitt værende. Dette er hovedresultatene etter at Havforskningsinstituttet sommeren 2009 forsket på effektene av seismikk utenfor Vesterålen på oppdrag fra Oljedirektoratet.