Hopp til hovedteksten
Fjord
Utskriftsvennlig versjon

Underlig om Havforskningsinstituttet

Mattilsynet har besluttet at Havforskningsinstituttet skal overta overvåkingen av lakselus. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har ledet arbeidet til nå. Flere har kommentert Mattilsynets beslutning. Det er med beklagelse vi konstaterer at de som uttaler seg mangler kunnskap om Havforskningsinstituttet.

Informasjonssjef Espen Farstad uttaler at Havforskningsinstituttet er et forvaltningsorgan. Det er ikke korrekt. Havforskningsinstituttet er et nasjonalt forskningsinstitutt som gir råd til myndighetene om forvaltning av havet og kystens ressurser og miljø. Instituttet har i en årrekke vært sentrale aktører i overvåkingen av lakselus i våre fjorder og kystområde, og har levert viktige bidrag til NINAs rapporter.

–Overvåking av lakselus er definert som en av instituttets sentrale oppgaver fra våre myndigheter. Vår brede erfaring og kompetanse på området setter oss i stand til å løse oppgaven på en god måte sammen med andre sentrale institusjoner, sier administrerende direktør Tore Nepstad. Han undrer seg over sin kollega Janne Solli i Direktoratet for naturforvaltning sitt utsagn om at Havforskningen ikke skal være på nivå med NINA ennå.

– Det må bygge på manglende innsikt, sier Nepstad, og understreker at denne endringen ikke gir grunn til å bekymre seg for en svekket innsats på dette viktige feltet. Nepstad skriver nå brev til alle organisasjonene som har støttet initiativet fra Norges jeger- og fiskerforbund som i brev til Landbruksministeren krever at avgjørelsen omgjøres.

– Alle disse organisasjonene er sentrale i arbeidet med å få redusert lakselusnivået i norske elver og fjorder. Det er derfor viktig for meg at de kjenner Havforskningsinstituttet og vår innsats på feltet, sier han og understreker at et stort forskningsmiljø som Havforskningen er svært opptatt av sin faglige integritet. – Det er avgjørende for oss i alt vårt arbeid at vi er uavhengige av det politiske nivå og næringsinteresser. Vår rådgiving bygger på den best tilgjengelige kunnskap vi har ervervet gjennom omfattende forskning og overvåkning. All vår kunnskap er også åpen og tilgjengelig. Integritetsfanen bæres høgt ved Havforskningen, det skal brukerne av våre råd være trygge på, slår Nepstad fast.