Hopp til hovedteksten
Lakselus
Utskriftsvennlig versjon

Lite lakselus i Hardangerfjorden

Foreløpige resultater viser at det var lite lakselus i Hardangerfjorden i mai. Det lave lusenivået på fiskene som ble undersøkt, skyldes sannsynligvis lav vanntemperatur. Situasjonen kan fort endre seg når temperaturen øker utover sommeren. Lusenivået i Hardangerfjorden følges i hele juni, og alt i morgen skal det gjennomføres nye undersøkelser. Det ser også ut til at smoltutvandringen skjer litt senere i år enn vanlig, det er derfor usikkert om smolten kommer ut fjorden før mengden lus eventuelt øker.

Av Beate Hoddevik Sunnset

På et nylig avsluttet tokt med ”G.M. Dannevig” ble det gjort 15 trålhal i fjorden for å fange villsmolt. Det ble fanget 45 smolt, som totalt hadde fem lus. Det ble også tatt sju sjøørreter, disse hadde totalt 54 lus, men en av disse hadde 36 lus. I tillegg var det satt ut smoltbur på utvalgte lokaliteter. Her viser de foreløpige undersøkelsene at det er lite lus på fisken. Siden alle fiskene skal undersøkes med mikroskoplupe  for å se om de har mer lus, er disse tallene foreløpige.

– Luse-situasjonen nå er ganske lik situasjonen som var i fjor. Da var det lite lus i mai, men vi fikk en kraftig økning utover sommeren og høsten, sier forsker Lars Asplin. Utviklingen de neste ukene er avhengig av hvordan temperaturen utvikler seg og om oppdretternes avlusinger er vellykket. Også strømmene i fjorden kan påvirke situasjonen, men det er usikkert hvor stor betydning de har.

Kaldt vann positivt

Når det er kaldt vann om vinteren og våren, blir en eventuell økning i tallet på lakselus bremset opp, og eggproduksjonen blir satt på sparebluss. Når temperaturen er lav, tar det lenger tid før eggene blir klekkeklare enn ved høyere temperatur. Etter hvert som temperaturen går opp utover sommeren, øker derfor eggproduksjonen. Dermed stiger antallet lakselus, og utover sommeren kan det skape problemer for sjøørret som lever i fjorden hele sommeren. Laksesmolten vandrer ut fjorden om våren. Det er derfor håp om at den kan ha kommet ut før antallet lus stiger, men også tidspunktet for smoltutvandringen er styrt av temperaturen, og årets utvandring ser ut til å skje senere enn i fjor.

Årlige lakselustokt

Hvert år undersøker Havforskningsinstituttet nivået av lakselus i Hardangerfjorden med hjelp av trålhal og smoltbur. Smoltburene settes ut på de samme lokalitetene hvert år, og fiskene er i burene i omtrent 14 dager før de byttes ut med ny smolt. Dette blir gjentatt tre ganger, i år ble den første gruppen satt ut 10. mai, og den siste vil bli tatt opp i slutten av juni. I tillegg blir det trålt etter vill laksesmolt i fjorden slik at lusetallene på denne kan sammenlignes med de som står i burene. Runde nummer to med tråling starter i morgen, torsdag 3. juni og pågår til over helgen. All smolten undersøkes visuelt etter at den er tatt opp/fanget, og det er disse resultatene som nå viser at det er lite lus i Hardangerfjorden. Senere blir hver enkelt fisk studert under lupe for å finne det helt nøyaktige lusetallet.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus