Hopp til hovedteksten
Is barentshavet
Utskriftsvennlig versjon

Lager avtaler for nytt isgående fartøy

Nå skrives avtalene som skal regulere eierskap, rederansvar og driftansvar mellom Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Tromsø og Havforskningsinstituttet for det nye isgående forskningsfartøyet.
 

– Det er naturlig at alle tre institusjonene er med på å utforme avtalen, sier administrerende direktør Tore Nepstad på Havforskningsinstituttet. Han har fått i oppdrag av Fiskeri- og kystdepartementet å ta initiativ til å starte opp arbeidet med å utarbeide et avtaleverk.

Avtaleverket for det isgående forskningsfartøyet skal bygge på samarbeidsmodellen de tre partene er blitt enige om. Norsk Polarinstitutt står som formell eier med Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø som medeiere. Driftsansvaret tillegges Havforskningsinstituttet.

– De ulike ansvarsområdene og hvordan vi organiserer toktkomitéen og andre administrative oppgaver må nedfelles i et sett med avtaler, sier Nepstad.

Nepstad sier at han ser frem til å komme et steg videre i arbeidet med den isgående polarbåten, som er kostnadsberegnet til 1,1 milliard kroner.
 

Kontaktpersoner

Tore Nepstad
993 28 602