Hopp til hovedteksten
Hjorti_solnedgang2.jpg
Forskningsfartøyet "Johan Hjort"
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Slipper til i russisk sone

Det siste tiåret har norske forskningsfartøy bare fått begrenset adgang til russisk sone av Barentshavet mår bunnfiskbestandene er blitt kartlagt. Men i år har forskningsfartøyet ”Johan Hjort” fått adgang uten restriksjoner.

- Fra starten av februar vil forskningsfartøyene ”Johan Hjort” og ”Jan Mayen” i samarbeid med russiske ”Fritjof Nansen” gjennomføre det årlige vintertoktet på bunnfisk i Barentshavet, sier toktkoordinator Asgeir Aglen.

Bedre målinger

Han synes det er svært gledelig at ”Johan Hjort” nå har fått adgang til russisk sone.
Vintertoktet gir viktige data for bestandsberegningen av torsk og hyse, begge store og viktige bestander som Norge forvalter i samarbeid med Russland.

 I det siste tiåret har det vært en utfordring å få god nok dekning i russisk sone. Historisk var dette et norsk tokt hvor norske fartøy dekket hele området. Etter at det oppsto problem med adgangen i russisk sone, har deltakelse fra russiske fartøy bidratt til at toktet de fleste år har fått en noenlunde god dekning. I år slipper Aglen denne usikkerheten når han skal planlegge vintertoktet. 

Vintertoktet

Hovedformålet med vintertoktet er å mengdemåle bunnfisk ved hjelp av bunntrål og ekkoloddregistrering, men reke, lodde, kolmule og sild blir også kartlagt. Alle fiskearter som fanges blir registrert og lengdemålt. I tillegg måles planteplankton, dyreplankton, næringssalter, temperatur og saltinnhold langs to faste snitt: Vardø-nord og Fugløya-Bjørnøya.

Vintertoktet starter 4. februar og avsluttes 17. mars.