Hopp til hovedteksten
Lodde
Utskriftsvennlig versjon

Ikke eget loddetokt i vinter

Havforskningsinstituttet går tilbake til å mengdemåle lodde en gang i året. De siste tre årenes målinger av gyteinnsiget om vinteren øker ikke sikkerheten i mengdeberegningen i forhold til målingene om høsten.

Havforskningsinstituttet har i perioden 2007-2009 gjennomført et prosjekt vedrørende mengdemåling av lodde under gyteinnsiget.

Bakgrunnen for prosjektet var fiskerinæringens ønske om å mengdemåle lodde under gyteinnsiget for å kontrollere at målingene om vinteren var i samsvar med mengden basert på den tradisjonelle prognosen fra målingen om høsten. 

Målingene om vinteren skulle eventuelt danne basis for en ny kvotefastsettelse for fisket på vinterinnsiget.

Havforskningsinstituttet mener således at høstmålingen alene gir et tilstrekkelig grunnlag for kvotefastsettelse.

Med dette som bakgrunn vil Havforskningsinstituttet ikke prioritere undersøkelser av gyteloddeinnsiget i 2010 utover å ta biologiske prøver fra årets loddefiske.

Fullstendig rapport fra vinteroddeprosjektet 2007-2009 vil foreligge i løpet av januar 2010.

Fakta om lodde

Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn:
Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.

Lodde i Barentshavet