Hopp til hovedteksten
Pelagia noctiluca
Foto: Jon Rønning
Utskriftsvennlig versjon

Fant Middelhavs-brennmanet på Svinøysnittet

Den giftige brennmaneten Pelagia noctiluca ble observert under tokt med FF”Johan Hjort” på Svinøysnittet ca. 60 nautiske mil fra land den 19. januar 2010. Sannsynligvis er det første gang det er gjort funn av P. noctiluca på Svinøysnittet i Norskehavet.

Av Magnus E. Johannessen, på tokt med "Johan Hjort"

To eksemplarer av den giftige Pelagia noctiluca ble fanget med den internasjonale standardhåven WP2, som ble tatt fra 200–0 m. Diameteren på de to manetene var henholdsvis 42 og 44 mm. Større individer av P. noctiluca ble gjort under faste snitt i Nordsjøen med ”Johan Hjort” i november 2009 like utenfor Fedje og kysten ved Skottland.

21. januar ble det fanget ett eksemplar med diameter på 50 mm på nest siste stasjon og to eksemplarer hhv. 32 og 62 mm på siste stasjon på Svinøysnittet. Avstanden fra land var ca. 180 nm og ca. 205 nm på disse lokalitetene. Det er nå dokumentert at middelhavsarten P. noctiluca er observert i norske fjorder i Nordsjøen i Kyststrømmen og atlantisk vann.

Pelagia noctiluca
Foto: Jon Rønning
Pelagia noctiluca. Foto: Jon Rønning

Akvariet i Ålesund rapporterer om flere observasjoner av arten inne i fjorden der. Forsker Tone Falkenhaug i Flødevigen påpeker at det ser ut til å være mye av denne arten nå i høst/vinter.

Brennmaten er betegnet som ganske helseskadelig, og i Middelhavet blir strender stengt for bading når det er observert større konsentrasjoner med Pelagia noctiluca.

Ifølge Aftenposten hadde vi en slik situasjon sommeren 2008, da en talsmann for spanske myndigheter sa ”at det er observert store forekomster av Pelagia noctiluca, stikkende, grålilla maneter i farvannene rundt De baleariske øyene Ibiza, Mallorca og Menorca.”

Toktdeltakerne om bord på ”Johan Hjort” vil være observante på de nærmeste stasjonene på Svinøysnittet og videre nordover på Gimsøysnittet. Før vi setter kursen til Gimsøysnittet skal vi besøke den tidligere værstasjonen M hvor Universitetet i Bergen skal sette ut en rigg og Havforskningsinstituttet skal ta CTD, næringssalt-, plante- og dyreplanktonprøver. Vi skal også ta karbonprøver for Geofysisk institutt, UiB, på samme lokalitet.

 

Fakta om brennmanet

  • verdens største polyppdyr
  • størrelse: opptil to meter i diameter og 30 meter lange tråder
  • det er to arter i våre farvann: rød brennmanet er mest vanlig (langs hele norskekysten), blå brennmanet er litt sjeldnere (langs Sør- og Vestlandet)
  • driver helst med strømmen, men de kan svømme for å regulere dybden
  • på brenntrådene til manetene sitter det nesleceller som inneholder en gift som lammer eller dreper byttedyr som plankton og fiskelarver, og som gjør at huden svir dersom mennesker kommer i kontakt med dem
Brennmanet

Se også