Hopp til hovedteksten
CO2 tas raskere opp i kaldt vann og det gir større grad av forsuring på våre breddegrader. Det får følger for kaldtvannskorallrevene langs norskekysten.
Utskriftsvennlig versjon

Havet stadig surere

Økende industrielle utslipp av CO2 skapt et stadig surere havmiljø. Koraller, plankton, skalldyr og sjøstjerner er utsatt, kommer det frem i en fersk rapport om kunnskapsstatus og forsuringen av norske havområder. Rapporten er laget av Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på oppdrag av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). 

Av Marie Hauge

Modellstudier viser at norske havområder kan bli opptil 120 prosent surere mot slutten av dette århundret. Surere hav inneholder mindre kalk og det skaper problem for dyr som trenger kalk til skal eller skjelett. Nyere forskning viser at også fisk påvirkes.

– Det kan hende noen steder at naturen tipasser seg en lavere pH. Artene som eventuelt bukker under, kan bli erstattet av andre som trives med den nye pH-verdien. Men heller ikke dette vet vi sikkert, og derfor trenger vi mer kunnskap om hvordan økosystemene fungerer, sier Knut Yngve Børsheim, som har bidratt til rapporten.  

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Koraller