Hopp til hovedteksten
Makrell
Utskriftsvennlig versjon

Debatten om makrellfisket

Den historiske utviklinga i makrellfisket i Nordsjøen er gjenstand for meiningsbrytingar i fiskeripressa for tida. Det vert brukt skarpe karakteristikkar i innlegg både frå fiskebåtreiar Inge Halstensen og dei halsstarrige havforskarane. Havforskingsinstituttet som institusjon ynskjer ikkje å delta i debattar på dette nivået.

Uttale til oppslag i Fiskeribladet Fiskaren 1. februar 2010. 

Vi har som mål å få fram fakta. Våre drøftingar er baserte på saklege argument – ikkje på verdiladde og kjenslemessige forhold. Havforskingsinstituttet brukar ikkje omgrepet drap. Fiske vert omtala som fiskeri, fangst eller hausting – også når vi ser aktiviteten i eit retroperspektiv. 

For ordens skuld gjer vi merksam på at Johannes Hamre er pensjonist og ikkje lenger tilsett på Havforskingsinstituttet.