Hopp til hovedteksten
Lakselus
Utskriftsvennlig versjon

Vertskap for internasjonal lakseluskonferanse

Bergen vil bli arena for en stor internasjonal lakseluskonferanse i 2012.  Havforskningsinstituttet vil ha en sentral rolle i avviklingen av konferansen, men håper på flere bidragsytere etter hvert.

 -  Instituttet  har nå forpliktet seg til å lede an i arbeidet, men vi håper at flere vil være velvillige med å bistå oss frem mot en god konferanse i 2012, sier forsker og programleder Karin Kroon Boxaspen.

Etter Sea Lice 2010 ble arrangert i Victoria, Canada meldte to interessenter seg for å arrangere neste møte. Det er blitt avholdt avstemming på nettsidene til Sea Lice 2010 og Bergen gikk av med seieren som nytt arrangementsted.

Konferanseserien startet opp i 1992 i Paris, og arrangementet i Bergen  vil bli det niende i rekken.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus

Sea Lice 2010

Les mer om årets konferanse:  Sea Lice 2010 -  Canada