Hopp til hovedteksten
Avtalesignering
Adm. dir. Norun Myklebust i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og adm. dir. Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet (til høyre).
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Fornyet samarbeidsavtale med NINA

Adm. dir. Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet og adm. dir. Norun Myklebust i Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fornyet samarbeidsavtalen mellom de to instituttene. Avtalesingeringen fant sted 19. august på forskningsfartøyet ”G.O.Sars” i Trondheim under fiskerimessen Nor-Fishing.

Av Ole Arve Misund

- Vi har utviklet gode samarbeidsrelasjoner mellom våre institutter, og en fornying av avtalen som regulerer samarbeidet legger til rette for at vi skal arbeide konstruktivt sammen i årene som kommer også, sier adm. dir. Tore Nepstad.

Havforskningsinstituttet og NINA arbeider sammen i overvåkningen av bestandene av vill laks, lakselus, genetiske interaksjoner fra rømt oppdrettslaks, og i prosjekter relatert til biologisk mangfold i marine miljø. Forskerne i de to instituttene har i fellesskap utviklet flere prosjektsøknader som det knyttes forventninger til, blant annet for å kartlegge genetiske variasjoner i bestander av villaks på Nordkalotten, og på effekter av bunntråling på ulike bunntyper i Barentshavet.