Hopp til hovedteksten
Henrik Mosegaard
Henrik Mosegaard
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Fiskere og forskere diskuterte tobisforvaltning

Danske og norske fiskere og forskere diskuterte forvaltningen av tobisbestanden i Nordsjøen om bord i forskningsfartøyet ”G.O. Sars” torsdag 19. august. Etter år med sterkt sprikende syn, kan partene nå diskutere problemstillingene, selv om de langt ifra er enige i alt.

- For to år siden var det som om vi var fra forskjellige planeter, sier leder av Sør-Norges Trålerlag, Valter Rasmussen.

- Nå kan vi snakke konstruktivt sammen. Det er fortsatt uenighet, men det har vært en viss tilnærming, særlig fra forskerne, sier han.

50 deltakere

Trålerlaget var medarrangør av seminaret sammen med Havforskningsinstituttet. 50 deltakere kom for å høre presentasjoner av norske og danske fiskere og forskere. Bakgrunnen for seminaret var å presentere danske og norske erfaringer fra årets tobisfiske i Nordsjøen og vurdere utsiktene fremover innen rådgivning og forvaltning.

- Det var særlig interesse for den nye forvaltningsmodellen for tobis som Norge innførte i norsk økonomisk sone (NØS) i år. Dette er en områdebasert modell som har som mål å bevare bærekraftige tobisbestander i alle områder hvor den forekommer. Det er nå enighet om at den modellen som har vært brukt i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) for å beregne bestandsstørrelsen, ikke gir riktig bilde av utviklingen i tobisbestanden, sier Else Torstensen, leder for Havforskningsinstituttets forsknings- og rådgivningsprogram økosystem Nordsjøen.  

Lønsj
Foto: Kjartan Mæstad

Danskene tar i bruk akustikk

I september skal det være et møte på tobis i ICES hvor målet bl.a. er å komme frem til mer pålitelige bestandsestimater. Fra dansk side vil det bli presentert en områdeinndeling for hele Nordsjøen bestående av seks delområder. Bestandsberegninger per område er vurdert å styrke estimatene.

- Norge har lange tradisjoner for bruk av akustikk til mengdemåling av fiskeressurser, mens danskene har vært langt mer tilbakeholdne. Nå begynner interessen å komme for akustisk mengdemåling på tobis og det planlegges dansk/norsk samarbeid på dette feltet, sier Torstensen.

Gruppen som har utarbeidet forslaget til ny norsk forvaltningsmodell har hatt medlemmer fra Fiskeridirektoratet, Sør-Norges Trålerlag og Havforskningsinstituttet. Gruppen skal ha intern evaluering av årets erfaringer og vil ta med seg signaler fra tobisseminaret i dette arbeidet.

 

 

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak