Hopp til hovedteksten
Liten lysprikkfisk Myctophum punctatum
Liten lysprikkfisk (Myctophum punctatum)
Foto: Rupert Wienerroither
Utskriftsvennlig versjon

Et lys i mørket

Årets økosystemtokt i Norskehavet dekker store områder med dyp ned mot 3500 m. Nede i den dunkle verdenen, på mellom 200 og 1000 meters dyp, finner vi mesopelagisk fisk. Noen forbløffende skapninger som produserer sitt eget lys, en egenskap kalt bioluminescens.

Av Rupert Wienerroither

Betydningen av mesopelagisk fisk blir ofte undervurdert siden de er så små. Men disse fiskene utgjør en stor del av havets biomasse og har en viktig funksjon i næringsnettet som byttedyr for mange kommersielle fiskearter.

Mange av disse artene (f.eks. laksesild og lysprikkfisk) har lysorganer på undersiden av kroppen. Disse har flere funksjoner for fisken, som f.eks. å nøytralisere skyggen de kaster nedover slik at de blir vanskeligere å få øye på for rovdyr. En annen funksjon er kommunikasjon mellom artene og individene.

Lysorganenes antall og plassering hjelper oss med å identifisere artene. Mange arter lever vanligvis dypere enn 200 meter og vandrer til overflaten om natten. Denne adferden er for øvrig mindre tydelig når midnattssola skinner. På verdensbasis finnes det hundrevis av mesopelagiske fiskearter men av disse finner vi omkring 20 i norske farvann.

Gronlandshavkrokle_Nansenia_groenlandic.jpg

Grønlandshavkrøkle (Nansenia groenlandic)

Foto: Rupert Wienerroither

Som regel er mesopelagisk fisk ganske skjøre og tåler ikke mye håndtering før de blir ødelagte. Siden de som oftest fanges blandet med andre, større arter, er de ofte i veldig dårlig tilstand, mangler skjell og har mistet en god del av lysorganene. Likevel har vi klart å identifisere dem til artsnivå. De dominerende artene på årets tokt er laksesild, nordlig lysprikkfisk og liten laksetobis, men vi har også funnet mindre vanlige arter som nordatlantisk lysprikkfisk, liten lysprikkfisk, stor lysprikkfisk og grønlandshavkrøkle. Det er derfor like spennende hver gang det kommer en stor fangst av mesopelagisk fisk på dekk, selv om vi må lete gjennom en haug på 30 kilo delvis ødelagt fisk.

 

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet