Hopp til hovedteksten
Fisk som beiter på amfipoder
Utskriftsvennlig versjon

Andre del av MAREANO-toktet er i gang

En kort hilsen fra alle om bord i Havforskningsinstituttets forskningsfartøy "G.O. Sars". Vi har nå kommet godt i gang med andre delen av årets sommertokt.

Av Børge Holte, toktleder

Forskerne som sto om bord under toktets første del har tatt velfortjente fridager etter at de ble avløst av nye forskere i Tromsø sist torsdag. Forskergruppen består av maringeologer, biologer, kjemikere, oseanografer og dataingeniører fra Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet.

Været har vært glimrende med til dels havblikk og spennende hvalobservasjoner. Ikke minst går arbeidet om bord raskt unna under slike værforhold – og så langt uten tekniske problemer. I tillegg er det faste dekksmannskapet om bord meget dyktige og tar seg av den praktiske bruken av utstyret på en glimrende måte. Men også navigatørene om bord bidrar vesentlig til det vellykkete toktet dette ser ut til å bli. Det skal nøyaktighet til for å slepe videoriggen slik at den svever 1,5 m over bunnen med 0,5 knops fart over en strekning på 700 m – ofte med kranglete strømmer, vind og bølgeforhold.

Mens den første delen av toktet undersøkte de sentrale deler av Troms III med sentrum i Vesthola, har vi i denne siste delen konsentrert oss om områdene på og ved Teistengrunnen (se kartet) i nord, eggakanten i vest, og til slutt Fugløybanken i sør. Frem til skrivende stund, søndag kveld, har vi jobbet oss gjennom et tjuetalls videostasjoner, hvorav fire fullstasjoner der alle redskaper har vært i bruk. Dybdene har variert fra ca. 250 m til 970 m dyp.