Hopp til hovedteksten
Sel med sender.
Foto: Michael Poltermann
Utskriftsvennlig versjon

Selmerking i Porsangerfjorden

I begynnelsen av september ble fem steinkobber og en havert merket med GPS/GSM-sender i Porsangerfjorden i Finnmark. Senderne gir informasjon om dyrenes adferd, blant annet hvor de er, hvor og hvor lenge de ligger på land og hvor de dykker. I tillegg blir lengden på dykkene og dykkeprofilene registrert.

Av Kjell T. Nilssen og Beate Hoddevik Sunnset

Sammen med informasjon om selenes diett, basert på innsamling og analyser av feces, samt hvilke arter av fisk og mengden av disse som er tilgjengelig på selenes beiteområder blir det mulig å evaluere steinkobbens og havertens økologiske betydning i Porsangerfjorden.

Data fra senderne sendes som tekstmeldinger til mobilnettet og blir deretter mottatt og delvis bearbeidet ved Universitetet i St Andrews i Skottland. Vi får tilgang til dataene via Internet.

Både merkingen av selene og ressurskartleggingen som trengs for å finne svar på spørsmålene om selenes liv og påvirkning på økosystemet i Porsangerfjorden, gjøres som en del av kyst- og fjordøkologiprosjektet EPIGRAPH.

Fakta om havert

Latinsk navn: Halichoerus grypus
Familie: Phocidae
Størrelse: Hanner: 2,3 m lange og over 300 kg. Hunner: opptil 1,9 m og 190 kg
Alder ved kjønnsmodning: 5–7 år
Parringstid og ungekasting (fødsel): September–desember
Hårfelling: Februar–april
Levealder: Ca. 35 år
Leveområde: på begge sider av Nord-Atlanteren, i Europa fra Biscaya i sør til Kola i nord, inkludert Østersjøen. Langs norskekysten, fra Rogaland til Finnmark, finnes den vanligvis på de ytterste og mest værharde holmer og skjær.
Føde: Fisk, særlig steinbit, torsk, sei og hyse.
Særtrekk: Hestelignende hode og lang snute. Flokkdyr som danner kolonier.
Annet: Er hovedvert for parasitten torskekveis. Kan skape problemer for fiskere og fiskeoppdrettere ved at den kan spesialisere seg på å hente mat i garn, line og merder.
Antall: 5100–6000 (ett år eller eldre dyr)

Havert

Fakta om steinkobbe

Latinsk navn: Phoca vitulina
Familie: Phocidae
Størrelse: Hanner: over 150 cm lange og 100 kg, hunnene opptil 150 cm og 80 kg
Alder ved kjønnsmodning: Ca. 4 år
Parringstid og ungekasting (fødsel): Juni–juli
Hårfelling: August–september
Levealder: Ca. 35 år
Leveområde: Langs kystene av det nordlige Stillehavet og Atlanterhavet. I Norge er det kolonier langs hele kysten og ved Forlandet på Svalbard. Arten oppholder seg helst på litt beskyttede lokaliteter i skjærgården (skjær og sandbanker som tørrlegges ved fjære sjø). Den er et utpreget flokkdyr.
Føde: Fisk, særlig sei, øyepål og sild. Enkeltindivider kan lære seg å hente mat i oppdrettsanlegg og svømmer opp i lakseelver.
Annet: Sprer torskekveis

Steinkobbe

Kontaktpersoner

Beate Hoddevik
908 21 630