Hopp til hovedteksten
Johan_Hjort.jpg
"Johan Hjort" på vei ut fra Myre i Vesterålen.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Samkjører Europas havforskningsfartøyer

Eurofleets er et prosjekt som skal effektivisere bruken av europeiske forskningsfartøyer og -utstyr. 24 institusjoner fra 16 land deltar i prosjektet som har fått EU-støtte på vel sju millioner euro. Her har Havforskningsinstituttet fått en viktig rolle.

Eurofleets startet 1. september og det omfatter tre hovedområder.  Det første skal sørge for bedre utnyttelse av fartøy og instrumenter.

- Havforskningsinstituttet er koordinator det ene hovedområdet som skal sørge for mer effektiv bruk av forskningsfartøyer, vitenskapelige instrumenter og teknisk kompetanse i Europa. Det er også et mål å bedre tilgjengeligheten av innsamlede data fra toktaktivtet, samt å gjøre det lettere for forskere og andre interesserte å finne frem til relevante data og informasjon om eksisterende og planlagte fartøyer og instrumenter, sier instituttets rederisjef, Per Wilhelm Nieuwejaar.

Det andre hovedområdet har som mål å gjøre det mulig for forskningsprosjektere som ikke har direkte tilgang til nødvendige fartøyer og/eller instrumenter å få dekket kostnadene ved å leie slike fartøyer/instrumenter fra andre europeiske institusjoner.

Det siste hovedområdet skal se på utvikling av programvare for datainnsamling til sjøs, samt utvikle instrumenter for fjernstyrte og autonome undervannsfarkoster.
 

Les pressemelding fra Eurofleets 
Eurofleets hjemmeside