Hopp til hovedteksten
JHHjortforfra.jpg
Forskningsfartøyet "Johan Hjort"
Utskriftsvennlig versjon

Russerne bryter enighet

Russiske myndigheter gir ikke forskningsfartøyet ”Johan Hjort” adgang til russisk sone. Dermed er det ikke mulig å gjennomføre den pågående økosystemundersøkelsen slik Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen har vedtatt.

- Vi beklager avslaget som medfører at økosystemundersøkelsene i Barentshavet ikke kan gjennomføres slik som planlagt og vedtatt i Den blandede norsk–russiske fiskerikommisjonen. Det er ikke gitt noen begrunnelse for avslaget, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund.

Russisk sone dekkes nå av kun et russisk fartøy, og forskningsinnsatsen i denne delen av Barentshavet er mindre enn planlagt. I samarbeid med russiske forskere er det gjort justeringer for å minske skadevirkningene av at norsk forskningsfartøy ikke får tilgang som planlagt til russisk sone.”

Økosystemtoktet i Barentshavet er Havforskningsinstituttets største enkelttokt og dekker hele Barentshavet fra kysten av Troms og Finnmark til iskanten nord av Svalbard. Toktet gjennomføres tre ganger i året, i februar–mars, i mai–juni og i august–september, i samarbeid med forskere fra det russiske havforskningsinstituttet PINRO.

Havforskningsinstituttet bidrar med forskningsfartøyene ”G.O.Sars”,  ”Johan Hjort” og ”Jan Mayen” som til sammen bruker 77 toktdager.  PINRO deltar med forskningsfartøyet ”Vilnus” og 55 toktdager. 
 

Mer om økosystemtoktet

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet