Hopp til hovedteksten
Maling_av_hummer1000.jpg
 Måling av hummer
Foto: Tor Birkeland
Utskriftsvennlig versjon

Rask gjenvekst av hummer i bevaringsområdene

Etter tre år med fredning bekreftet årets prøvefiske samme trend som tidligere år; det blir flere hummer og hummeren blir større i bevaringsområdene. 

- Tallene er intet mindre enn oppsiktsvekkende, en tredobling av antall hummer på tre år er bedre enn hva vi hadde våget å tro, sier Jan Atle Knutsen, forsker ved Havforskningsinstituttet, Flødevigen.

Bevaringsområdene langs Skagerrakkysten ble etablert i 2006. Mens fangstene var stabile under prøvefisket i årene før vernet ble iverksatt, har fangstene steget hvert år etter 2006.

I kontrollområdene, der fiske etter hummer er tillatt, har fangstene holdt seg relativt stabile. All hummer som blir fanget under prøvefisket blir målt og merket før de slippes ut igjen.

Bat1000.jpg

 Forsøksfiske, Kvernskjær. Jan Atle Knutsen og Svein Erik Enersen. 

Foto: Tor Birkeland


- Vi har også målt en betydelig økning av gjennomsnittsstørrelsen på hummeren i bevaringsområdene sammenlignet med de områdene som er åpne for fiske, forteller Jan Atle Knutsen videre.

Interessen fra kystkommuner for å etablere egne bevaringsområder for hummer er nå stor. Havforskningsinstituttet har allerede mottatt en rekke henvendelser fra interesserte kommuner, grupper og enkeltpersoner.

- Disse resultatene viser at bevaringsområder kan være et viktig forvaltningsverktøy for å ta vare på de unike kystressursene i Norge, sier Jan Atle Knutsen.

Bevaringsområdene er Kvernskjær (Hvaler), Bolærne (Nøtterøy), Risør (Risør havn) og Flødevigen (Arendal). 

Mennene_bak1000_1.jpg

 Fra venstre: Even Moland, Alf Ring Kleiven, Jan Atle Knutsen og Svein Erik Enersen.

Foto: Tor Birkeland

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, bl.a. i Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Europeisk hummer