Hopp til hovedteksten
Mølen
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Forureina blåskjel etter ”Full City”

Fisk og krabbe har slept relativt lett frå oljesølet frå det grunnstøtte lasteskipet ”Full City”. Stoda er verre for blåskjela.

Av Marie Hauge

Det kjem fram i ein rapport frå Havforskingsinstituttet. Rapporten omhandlar miljøundersøkingane som er gjorde på fisk, skaldyr og vatn etter oljeutsleppet i månadsskiftet juli-august.

Også på avstand

- Blåskjela er tydeleg forureina, seier Jarle Klungsøyr frå Havforskingsinstituttet. Han har forfatta rapporten saman med forskarkollega Stepan Boitsov.

Medan det ikkje er funne forhøgde nivå av oljeforureining i fisk-, krabbe- og vassprøvar tekne i avstand frå skipet, er nivået relativt høgt også i dei blåskjell-prøvane som er samla inn eit stykke unna havaristen.

blaskjel

100 tilsynelatande oljefrie blåskjel frå havariområdet vart frakta til Havforskingsinstuttet. Kjemiske undersøkingar påviste forhøgde verdiar av oljekomponentar i alle skjelprøvane.

Foto: Marie Hauge

Mellom 15 og 20 medarbeidarar frå Havforskingsinstituttet har delteke i dei ulike fasane av prøvetakings- og analysearbeidet.

Verst i strandsona

Klungsøyr seier at omfanget av oljesølet er relativt begrensa, og at funna frå miljøundersøkinga står i forhold til skadebiletet rett etter grunnstøytinga. Då estimerte Kystverket at om lag 300 tonn bunkersolje kunne ha leke frå havaristen.

- Som venta er det først og fremst strandsona som er råka av utsleppet, og sjøfugl som er utsette for dei mest openberre skadene, seier Klungsøyr.

Heile rapporten

Rapporten frå Havforskingsinstituttet kan du lesa her:

Undersøkelse av oljeforurensning i marint miljø etter havariet av lasteskipet ”Full City”