Hopp til hovedteksten
Uer og oktokoraller på død Lophelia
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Fortsetter kartleggingen utenfor Lofoten og Vesterålen

Fredag 18. september starter høsttoktet til MAREANO med ”G.O. Sars” utenfor Lofoten og Vesterålen og på Eggakanten. Først skal områder på Eggakanten undersøkes med prøvetaking og video, deretter står de dype delene av Nordland VII for tur. Der går bunnen ned til 3000 meters dyp, det vil være det dypeste området som er undersøkt av MAREANO.

Av Beate Hoddevik Sunnset

For hver meter videoutstyret senkes nedover i dypet, øker kravet til hva det må tåle. Den spesialbygde videoriggen (campod) med høykvalitet kamera og sterkt lys må tåle både høyt trykk, saltvann og temperaturer under frysepunktet for å klare oppgavene på bunnen. For å få videosignaler og strøm til utstyr på store dyp har Havforskningsinstituttet skaffet en ny og lett fiberoptisk kabel.

Kart

Tidligere i år er nye habunnsområder på Eggakanten kartlagt nøye ved hjelp av multistråle-ekkolodd som gir nøyaktige kart som hjelper forskerne med å plukke ut de områdene som bør undersøkes nærmere med video og prøvetaking. Områdene i Nordland VII er kartlagt med slikt ekkolodd tidligere. Det er Statens kartverk sjø (SKS) som står for denne delen av kartleggingen. På toktet som starter nå, deltar forskere fra Havforskningsinstituttet og NGU, i tillegg til gjesteforskere fra andre institusjoner.

Naturtypekartlegging

På MAREANO-toktene er mange kilometer havbunn filmet, det er oppdaget ukjente arter, og senere analyser av opptakene har bidratt til naturtypekartlegging av bunnen. I tillegg blir det også tatt prøver fra bunnen som blir analysert etter toktet.

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Koraller

MAREANO

MAREANO-programmet kartlegger havbunnen i norske kyst- og havområder.

Programmet ledes av Havforskningsinstituttet, i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø. Det finansieres av Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Les mer om MAREANO.

Kontaktpersoner

Beate Hoddevik
908 21 630
Lene Buhl-Mortensen
55 23 85 71
Pål Buhl-Mortensen
55 23 85 99