Hopp til hovedteksten
Feltstasjonen Holmfjord.
Foto: Beate Hoddevik Sunnset
Utskriftsvennlig versjon

Åpnet feltstasjon i Porsanger

Å ha best mulig tilgjengelig kunnskap når en skal ta avgjørelser, og viktigheten av at kunnskapen er vitenskapelig dokumentert, var noe av det fiskeri- og fiskerikystminister Helga Pedersen trakk fram da hun åpnet Havforskningsinstituttet sin nye feltstasjon i Porsanger i Finnmark på fredag. Stasjonen skal brukes til å forske på kyst- og fjordøkologi, og vil være viktig for å få mer kunnskap om fjordene i nord.

Av Beate Hoddevik Sunnset

At stasjonen, som er drevet privat, nå vil bli brukt som en av Havforskningsinstituttet sine feltstasjoner, sikrer forutsigbarhet når det gjelder mulighetene til å drive forskning i området.

 – Etter hvert som vi får erfaring vil vi vurdere om vi skal opprette faste stillinger knyttet til stasjonen, nettopp for å oppnå langsiktighet og stabilitet, også for de som har sin arbeidsplass ved stasjonen. At de som arbeider fast på feltstasjonene våre har et høyt faglig nivå og at de i tillegg har lokal tilknytning til området stasjonen ligger i, tror vi er viktig for stabiliteten ved feltstasjoner som ligger i distrikts-Norge, sa Tore Nepstad, administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet.

Omvisning på Holmfjord.
Foto: Beate Hoddevik Sunnset
Omvisning på den nye feltstasjonen, Holmfjord. Hans Kristian Strand som arbeider på feltstasjonen, har omvisning for fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, administrerende direktør Tore Nepstad og de andre fremmøtte ved åpningen av stasjonen.

Øker bevilgning til prosjekt

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen fortalte også at bevilgningene til EPIGRAPH, et kyst- og fjordøkologiprosjekt der Porsanger- og Hardangerfjorden undersøkes, kommer til å øke fra 4 til 6 millioner kroner i året i det neste statsbudsjettet. Mye av arbeidet i dette prosjektet blir utført ved den nye feltstasjonen.