Hopp til hovedteksten
Hardangerfjorden
Utskriftsvennlig versjon

Vil redusere rømt oppdrettslaks i elvane

Havforskingsinstituttet får no 300 000 kroner for å utvide kyst- og fjordøkologiprosjektet EPIGRAPH-Hardanger slik at forskarane kan utvikle metodar for å redusere mengda av rømt oppdrettslaks i vassdrag som er viktige for villaksen. Metodane som vert utvikla skal sikre eit forskingsbasert uttak av rømlingar frå mellom anna Etnevassdraget i Hardangerfjorden, og kan seinare bli brukt også andre stadar.

Det er Fiskeri- og Kystdepartementet saman med Fiskeridirektoratet som står bak løyvinga.

EPIGRAPH

Les mer om kyst- og fjordøkologiprosjektet EPIGRAPH.