Hopp til hovedteksten
Treplanting2.jpg
Planting av vennskapstre
Foto: Harald Gjøsæter
Utskriftsvennlig versjon

Vennskapstre i Sotsji

Det langvarige samarbeidet på fiskerisiden mellom Norge og Russland ble markert på en uvanlig måte under årets møte i Den norsk-russiske fiskerikommisjon.

Sotsji ved Svartehavet er i år vertskap for kommisjonsmøtet, byen som også skal være vertskap for de 22. olympiske vinterleker i 2014. I byens park er det tradisjon for at statsledere og andre toppledere planter et tre for å markere vennskap.

Den norske forhandlingslederen, departementsråd Jørn Krog, fikk æren av å plante et slik vennskapstre sammen med sin russiske motpart, leder av den statlige russiske fiskerikomiteen Andrey Krayniy. Denne symbolske handlingen er et tegn på at samarbeidet om forvaltningen av våre felles fiskeressurser har stor betydning for begge land.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet