Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Torskens arvemateriale er kartlagt

Etter under et års arbeid har norske forskere kartlagt torskens arvemateriale. Fisken som er kartlagt er en skrei fra Lofoten (nordøstarktisk torsk), og den første fisken med stor økonomisk betydning som er kartlagt på denne måten.

Av Beate Hoddevik Sunnset

Resultatene fra kartleggingen vil komme både oppdrettsnæringen og fiskeriindustrien til gode.

Nyttig i torskeoppdrett

Informasjonen kan brukes for å forstå hvordan torsken som organisme fungerer. Dermed kan forskerne finne ut hvilke gener og genetiske variasjoner som styrer viktige egenskaper som kjønnsmodning, vekst, toleranse for temperatursvingninger og oksygenopptak.

Innen akvakultur kan resultatene brukes i arbeidet med å avle fram en torsk som er tilpasset oppdrett med tanke på motstandsdyktighet mot sykdommer, god fiskevelferd og slik at sluttproduktet blir bra.

Komplisert arvemateriale

Torsken har et relativt komplisert genom (arvemateriale) med 900 000 000 basepar – ca 1/3 av menneskets genomstørrelse. Immunologer som har ”tyvkikket” på torskegenomet har sett fenomener som åpner spennende perspektiver.

Ny teknologi

Kartleggingen av torsken er gjort ved hjelp av ny teknologi som kan vekke internasjonal interesse, og som åpner for kartlegging av hele genomer hos andre organismer som det ellers hadde vært økonomisk umulig å analysere.

Tverrfaglig samarbeid

Arbeidet er gjort i et tverrfaglig samarbeid mellom flere forskermiljø i Norge. Forskere ved universitetene i Ås, Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim, samt Nofima, Norges fiskerihøgskole og Havforskningsinstituttet.

Arbeidet ble ledet av professor Kjetill S. Jakobsen ved Universitetet i Oslo, og i stor grad finansiert gjennom Genofiskprosjektet i Norges forskningsråd.

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Les pressemeldingen her