Hopp til hovedteksten
Life in the Mid_Atlantic
Utskriftsvennlig versjon

Ny bok: Life in the Mid Atlantic

Dyphavet oppleves som et mysterium for de fleste av oss, ikke minst på grunn av den enorme dimensjonen, de store avstandene og den vanskelige tilgjengeligheten. Boka ’Life in the Mid Atlantic’ bidrar til denne fascinasjonen ved å introdusere oss for moderne dyphavsforskning og for resultatene som er oppnådd ved bruk av avansert teknologi. Den forteller historien om pågående forskningsinnsats midt ute i Atlanteren, først og fremst langs den gigantiske undersjøiske fjellkjeden Den midtatlantiske rygg.

Målene for Census of Marine Life-prosjektet MAR-ECO (www.mar-eco.no) har vært å beskrive og analysere det biologiske mangfoldet i dette lite kjente havområdet, samt bygge opp ny kunnskap om økosystemets struktur og funksjon. Publikum er blitt invitert til følge prosjektet hele veien (2001-2010) fra planlegging og tokt og fram til analysen og presentasjonen av resultatene. Prosjektet har vunnet nasjonale og internasjonale priser for originalt formidlingsarbeid.

Professor Peter Boyle ved Universitetet i Aberdeen har i denne boken bidratt med en grundig og godt illustrert populær oppsummering av prosjektet, og har plassert den i en historisk og faglig sammenheng. Det er blitt en faglig omfattende, men lettfattelig bok, vakkert illustrert bl.a. med bilder tatt av prosjektdeltakere selv og naturfotografen David Shale. I tillegg presenterte boken detaljerte vitenskapelige illustrasjoner av Thorolv Rasmussen, deltaker på atlanterhavsekspedisjonen med FF Michael Sars i 1910 og ikke minst arbeider av maleren Ørnulf Opdahl som deltok på tokt med FF G.O. Sars i 2004.

Boka viser hvordan moderne utforsking og grunnforskning fortsatt er nødvendig, og hvordan resultater raskt blir anvendt i rådgivning og utviklingsarbeid. MAR-ECO har allerede bidratt til kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av biologisk mangfold i internasjonalt farvann og til forberedelsen av nye undersøkelser i andre havområder, inkludert Sør-Atlanteren.

MAR-ECO er et norskledet internasjonalt prosjekt koordinert av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.

Odd Aksel Bergstad
prosjektleder MAR-ECO

Mer info:

Boka ‘Life in the Mid Atlantic’ av Peter Boyle er nå til salgs på www.amazon.co.uk. Boka utgis på Bergen Museum Press av MAR-ECO med finansiering fra ’2006 EU Descartes Prize’.

Boka ble første gang presentert offentlig i Kristiansand kino 21.10.09, men skal lanseres skikkelig internasjonalt i et arrangement ved Universitetet i Aberdeen 01.12.09. Tone Falkenhaug representerer instituttet og Jo Høyer Universitetet i Bergen (Bergen Museum). Peter Boyle, som døde i april i år, var professor i Aberdeen og en av initiativtakerne til MAR-ECO.

Opptak fra arrangementet i Kristiansand kan for øvrig ses på www.mar-eco.no.