Hopp til hovedteksten
Lakselus i klynger_ Lars Hamre.jpg
Lakselus i klynger (Foto: Lars Hamre)
Utskriftsvennlig versjon

Alvorlig lakselus-situasjon

Havforskningsinstituttet er svært bekymret over utviklingen i lakselussituasjonen med økt infeksjonsrate og tiltakende problemer med resistens. Vi kan stå overfor en katastrofe for både oppdrettsnæringen og våre ville stammer av laks og sjøørret.

Situasjonen er derimot ikke overraskende. Havforskningsinstituttet har i flere år advart mot at lakselusa ville komme til å utvikle resistens mot eksisterende avlusningsmidler i løpet av få år. Situasjonen i Norge er ikke unik. Vi har sett at motstandskraft mot avlusningsmidler gror fram også i Chile, Irland, Scotland og på Færøyene. Heldigvis kom vi gjennom våren med relativt lave lusetall i oppdrettsnæringen. Årets utvandrende laksesmolt kan derfor ha kommet seg ut i havet uten alt for store påslag av lakselus.

Store utfordringer i årene fremover

De store utfordringene vil vi få til neste vår fordi resistent lus da har hatt god tid til på spre seg langs kysten. Havforskningsinstituttet har gjentatte ganger påpekt at det i enkelte regioner er uakseptabelt mye smitte av lakselus fra oppdrettsanleggene. Det er derfor viktig at smittepresset på villfisk holdes på et lavt nivå og at myndighetene handler resolutt overfor anlegg som ikke greier å holde lakselusa under kontroll.

Det vil by på store utfordringer i å holde lusa under kontroll de nærmeste årene. Der er ingen nye avlusningsmidler tilgjengelig og det vil ta flere år å utvikle nye. Det hviler derfor et meget tungt ansvar på næring og myndigheter for å verne villaksen.

Forskningen må intensiveres

Vi må ta lærdom av den situasjonen vi nå er kommet i. Det er for sent å intensivere utvikling av nye medikamenter når problemene er oppstått. Myndigheter, næring og forskningsinstitusjoner må satse målrettet på å intensivere forskningen på nye behandlingsmetoder for å få situasjonen under kontroll fortest mulig.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus