Hopp til hovedteksten
Antarktis11208nr4988.JPG
Utskriftsvennlig versjon

Polarforskere fra hele verden møtes i Bergen

I dagene 22.-28. mars møtes 300 forskere fra hele verden i Bergen for å sette fokus på forskning i nordområdene. Under Arctic Science Summit Week (ASSW) 2009 vil forskere møtes for å diskutere og koordinere forskning i Arktis og videre avholde et vitenskapelig symposium som dekker fagfeltene fra fysikk vil biologi til samfunn.

Klimaet er I endring, og endringene er størst I Arktis. Mengden is har blitt sterkt redusert de siste årene, og åpner nye muligheter for menneskelig aktivitet i områder som tidligere var betraktet som utilgjengelig. Endringer i klimaet har stor betydning for økosystemer i havet og på land ved at utbredelsesområder endres, nye arter kommer inn i økosystemer og hva betyr dette. Utfordringer knyttet til prosesser relatert til fjord og kyst kommer opp, og til slutt blir alt dette sett i sammenheng med mennesker og samfunn.

Hensikten med ASSW er å gi muligheten til internasjonal koordinering og samarbeid på et vidt spekter av fagområder. Høydepunktet er symposiet (24.-26. mars 2009) hvor flere av verdens ledende forsker er invitert til å oppsummere status av forskningen i Arktis og samtidig se på fremtidige utfordringer. Foredragene omfatter temaer som klima i fortid og framtid, effekter på økosystemer, Arktis sin rolle i klimaendringer og effekter på mennesker og samfunn. I tillegg til de 8 inviterte foredragsholderne vil det være 150 foredrag fra ulike forskere.
 
Møtene i de internasjonale organisasjonene starter allerede søndag 22. mars og fortsetter hele dagen etter. Etter symposiet fortsetter disse møtene, og alt i alt det hele 17 slike møter som innbefatter det meste av forskningsaktiviter i Arktis.
 
 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet