Hopp til hovedteksten
Hilkka_350.jpg
Foto: Marie Hauge
Utskriftsvennlig versjon

Norsk-namibisk doktorgrad

Hun har vært til sammen seks år i Norge, og på den tiden har hun gjort ferdig master- og doktorgradsstudier. Hjemme i Namibia blir Hilkka Ndjaula blant de første kvinnene med doktorgrad i fiskeriforskning.

Av: Marie Hauge

33-åringen fra Ohaingu, en landsby i det sentrale nord i Namibia, disputerer ved Havforskningsinstituttet 14. mai. Et stykke ut på sommeren vender hun nesen hjemover. Hilkka Ndjaula er den første kvinne som har oppnådd doktorgraden som et resultat av det mangeårige fiskerifaglige samarbeidet mellom Norge og Namibia.

Realistiske bestandsestimat

Doktorgradsarbeidet handler om bruk av gytebestand som estimat for rekruttering. Hun har spesielt sett på hva som gjør at rekrutteringen varierer over tid.
- Det er viktig for en bærekraftig forvaltning at vi har så realistiske rekrutteringsestimat som mulig, sier Hillka Ndjaula, som har arbeidet med taggmakrell og sild i sin studie her i Norge.
Namibia er Afrikas største fiskerinasjon, målt i fangstverdi. Gode strømforhold og rik tilgang på næringsstoffer gjør de namibiske kystområdene til et av de mest fiskerike i verden. Hilkka Ndjaula er spesielt opptatt av forvaltningen av sårbare og høyt utnyttede fiskearter.

Fiskerinasjon med utfordringer

Namibia satser på turisme og leiter også etter olje i sine havområder. Det er aktiviteter som kan komme til å påvirke fiskeriressursene. Landet har alt gjort seg noen dyrekjøpte erfaringer i forbindelse med diamantgruvedrift til lands og vanns. Blant annet har det vært betydelige inngrep i søken etter de edle steinene på havbunnen.
- Vårt problem er at vi ikke har data som forteller oss hvordan tilstanden i kystområdene var før. Det gjør det vanskelig å bevise eventuelle endringer som følger av gruvedrift og oljeleiting, forteller hun.
- Men Namibia er i en tidlig fase av oljeletingen, så forhåpentligvis kan vi lære av Norge som har holdt på med dette lenge, sier Hilkka Ndjaula.

Innlandsjente med fiskeriinteresse

Hillka Ndjaula vokste opp langt fra havet, i innlandet med mindre enn 100 mm regn i året. Det var tilfeldigheter som gjorde at hun endte opp i Bergen. Da hun studerte ved universitetet i Windhoek vekket ekskursjoner til akvarium og feltarbeid interessen for fisk. 24 år gammel begynte hun å arbeide i fiskeridirektoratet i Lüderitz. Et Norad-stipend gjorde det mulig å reise til Norge for å ta mastergraden, og etter ett års opphold i Namibia vendte hun tilbake til Norge for doktorgradsstudier.
Doktorgraden er gjort unna på normert tid; ikke så rent lite arbeidskrevende med den store mengden databearbeiding som studiet baserer seg på.

Lefse og fårikål

Den første perioden hun studerte i Bergen benyttet hun anledningen til å reise rundt i Norge og Europa. Det er det blitt mindre med denne gangen. Studiene har krevd sitt.
– Jeg har fokusert på arbeidet mitt. Tre år er litt kort tid, men jeg har klart å bli ferdig, sier Hilkka Ndjaula.
Ellers er matlaging en kjær fritidssyssel. Hilkka Ndjaula tilbringer mye tid på kjøkkenet. Og norsk tradisjonsmat står høyt på listen. Fårikål og pinnekjøtt er blant rettene hun gjerne gir seg i kast med, og som familien hjemme i Namibia kan vente seg å bli servert fremover. Lefse er den absolutte favoritten. Hun beklager at hun ikke behersker lefsebaking enda, men har et lønnlig håp om at hun skal få tid til å lære seg det før hun reiser hjem.

Jobb i hjemlandet

Hilkka Ndjaula blir værende i Norge til midten av juli for å følge opp og sluttføre arbeidet sitt. Ingen jobb venter i Namibia, men hun har tro på at det vil ordne seg. Aktuell arbeidsplass er fiskeridirektoratet eller ved universitetet i Windhoek.
- Jeg tror det vil være interesse for forskingen min: det er en aktuell problemstilling.
Foreløpig har hun ingen egen familie å ta hensyn til, men Hilkka Ndjaula forteller at det ikke er lett å kombinere jobb og familie i hjemlandet. Det er lange arbeidsdager, korte ferier og svangerskapspermisjonen er bare på tre måneder.
Men forholdene for yrkesaktive kvinner er blitt bedre, og styresmaktene satser på at det skal bli lettere for kvinner å ta lederstillinger, forteller Ndjaula Hilkka.
 

Les mer:

Hilkka O.N. Ndjaula disputerer 14. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Reproductive traits and recruitment variability of pelagic fish resources: combining experimental approaches and time series analyses"

Tid og sted for disputasen:
14.05.2009, kl. 1015, Auditorium 101, Janebakken 5, Bergen.